Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Koulutussosiologian tutkimuskeskuksessa käynnissä olevassa, opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamassa hankkeessa ”Avoimen tieteen yhteiskunnallisen vaikuttavuuden mittarit” julkaisutietojen pohjalta luodaan visualisointeja tutkimuksen saaman huomion havainnollistamiseksi. VIRTA-julkaisutietoja käytetään tässä hankkeessa niiden tieteellisten artikkelien tunnistamiseen, joilla on ainakin yksi Suomeen sijoittunut kirjoittaja. Aineisto yhdistetään tieteellisten artikkelien verkossa saamasta huomiosta kerättyyn dataan. Verkkomainintojen määrän perusteella suosituimmista 5 % artikkeleista näytetään listaus, joka sisältää artikkelin julkaisun yhteydessä jo avoimesti julkaistut metatiedot. Tutkimuksen tuottama tieto tulee näyttämään, mitkä artikkelit ovat saaneet merkittävää näkyvyyttä verkossa ja millä alustoilla. Tutkimuksessa pyritään myös vastaamaan miksi tietyt artikkelit ovat saaneet enemmän huomiota verkossa kuin toiset. 13.2.2017

Tutkimuksesta ja hankkeesta vastaa Koulutussosiologian tutkimuskeskuksessa Kim Holmberg. Julkaisujen metatiedot haetaan VIRTA-julkaisutietopalvelusta REST-rajapinnan kautta. VIRTA-julkaisutietopalvelusta haettuja tietoja ei luovuteta hankkeen ulkopuolisille.

...