Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

 • Hallitusneuvos Immo Aakkula, OKM, ESTE
 • Sovellusarkkitehti Miika Alonen, CSC
 • Vanhempi myyntikoordinaattori, sihteeri Leena Jukka, CSC

Päätöslista

...

2. Edellisen kokouksen pöytäkirjan ja muistion hyväksyminen

...

 • Päätettiin, että Tilastokeskuksen edustaja esittelee koosteen kansainvälisestä yhteistyöstä sopivassa kokouksessa ensi vuonna.

Kokousmuistio

...

TTV-ohjausryhmän kokousmuistion kokousmuistio 4.12.2017


Asialista:

 1. Kokouksen avaus ja asialistan hyväksyminen
 2. Edellisen kokouksen pöytäkirjan ja muistion hyväksyminen (Liite 1, Jukka Haapamäki)
 3. Tutkimustietovarannon tilannekatsaus
  1. Johtoryhmän kuulumiset (Liite 2, Jukka Haapamäki)
  2. Tutkimustietovarannon tietomallin 1. luonnos (Liite 3, Miika Alonen)
  3. Hanketietovarannon eteneminen (Liite 4, Hanna-Mari Puuska)
  4. Tutkimusinfrastruktuurien tietopankin kehityssuunnitelma vuodelle 2018 (Liite 5, Hanna-Mari Puuska)
  5. Tutkimustietovarannon portaali (Liite 6, Hanna-Mari Puuska)
 4. Eurooppalaisen julkaisutietovirran pilotointi (Liite 7, Hanna-Mari Puuska)
 5. Vipusen julkaisuraportit (Liite 8, Jukka Haapamäki)
 6. Tiedoksi:
  1. Tietosuojalain tilannekatsaus (Liite 9, Immo Aakkula, Leena Jukka)
  2. International Research and Development Statistics seminar Tarto, 3.11.2017 (Liite 10)
 7. Muut asiat
 8. Seuraavat kokoukset
  1. Vuoden 2018 kokoukset (Liite 11)
  2. Seuraava kokous to 8.2.2018 kello 12-15, Väinämöinen
 9. Kokouksen päättäminen