Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Käyttäjäorganisaatiolle luodaan palveluun oma instanssi, jossa se itse hallinnoi käyttäjiään ja haluttuja integraatioita (esim. HakaSSO, Moodle, Kaltura...). CSC tarjoaa tukea Haka-integraatiota Shibbolointia varten. Käytön raportointi ja monitorointi tapahtuu käyttäjäorganisaation toimesta.

...