Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: Lisätgty yleinen teksti Examista, jos linkitetään suoraan tälle sivulle

Exam on sähköinen tentti, jonka opiskelija suorittaa itsenäisesti korkeakoulussa määritellyssä fyysisessä tilassa valitsemanaan ajankohtana, mikäli opettaja on juokaissut tentin opiskelijoiden käyttöön. Tilassa on kameravalvonta. 

Panel
borderColorgrey
borderWidth1

(warning) Korkeakouluissa voi olla omia ohjeita, joita on syytä ensisijaisesti noudattaa.

Tällä hetkellä on käytössä versio 3.3.

Note
titleSelainsuositus

Käytä Firefox- tai Chrome -selainta. 

ÄLÄ KÄYTÄ Internet Explorer/Edge.

EXAM-tenttiprosessi

  1. Luo tentti ja kytke se opintojaksoon.
  2. Tee/lisää tenttiin kysymykset.
  3. Julkaise tentti opiskelijoille.
  4. Arvioi palautetut vastaukset.
  5. Arvioi tentti.
  6. Kiinnitä arviointi ja tenttiarvosanat siirtyvät korkeakoulun opintohallintajärjestelmään tai toimita tulostiedosto tallennettavaksi.

 

Note
titleEi rajoituksia

Tenttikertoja ei voi rajoittaa järjestelmätasolla. Sinun tulee tarvittaessa itse seurata osallistumisia tenttiarvioinnin yhteydessä.

Tarkempi sisältö

Children Display
alltrue
excerpttrue