Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

MPASSid:n metadata url-osoitteella

$name "mpass-proxy"
$metadataUrl "https://mpass-proxy.csc.fi/Shibboleth.sso/Metadata"
 
Add-ADFSRelyingPartyTrust -MetadataUrl $metadataUrl -Name $name -AutoUpdateEnabled $true -EncryptClaims $true -SignedSamlRequestsRequired $true -EncryptionCertificateRevocationCheck none -SigningCertificateRevocationCheck none

MPASSid:n metadata paikallisesti

...

Päivitä alla oleviin komentoihin metadatatiedoston sijainti ja nimi, jos käytit jotain toista tiedostonimeä.

$name "mpass-proxy"
$metadataFile "c:\<hakemisto>\mpass-proxy-metadata.xml"
 
Add-ADFSRelyingPartyTrust -MetadataFile $metadataFile -Name $name -EncryptClaims $true -SignedSamlRequestsRequired $true -EncryptionCertificateRevocationCheck none -SigningCertificateRevocationCheck none
 
 
# MPASSid:n tiedot voi päivittää metadatasta komennolla
Update-AdfsRelyingPartyTrust -TargetName $name -MetadataFile $metadataFile

MPASSid:lle lähetettävien attribuuttien määrittely

...

MPASSid:n claim rslejen määritys

$issuanceTransformRules '@RuleName = "Send MPASSid Attributes"c:[Type == "http://schemas.microsoft.com/ws/2008/06/identity/claims/windowsaccountname", Issuer == "AD AUTHORITY"] => issue(store = "Active Directory", types = ("mpassUserIdentity", "mpassGivenName", "mpassSurname", "mpassAccountName", "mpassCryptID", "mpassMunicipalityCode", "mpassSchoolCode", "mpassClassLevel", "mpassClassCode", "mpassUserRole"), query = ";objectGuiD,givenName,sn,userPrincipalName,<cryptID>,<municipalityCode>,<schoolCode>,<classLevel>,<classCode>,<userRole>;{0}", param = c.Value);';
 
$issuanceAuthorizationRules '@RuleTemplate = "AllowAllAuthzRule" => issue(Type = "http://schemas.microsoft.com/authorization/claims/permit", Value = "true");'
 
$name "mpass-proxy"
 
Set-ADFSRelyingPartyTrust -TargetName $name -IssuanceAuthorizationRules $issuanceAuthorizationRules -IssuanceTransformRules $issuanceTransformRules

ADFS:n tiedot MPASSid:lle

...

  • Claim rule tekee kyselyn AD:lle ja hakee kyselyssä määritellyt attribuutit
  • Types -kohdassa on määritelty minkä tyyppisinä attribuutit lähetetään MPASSid:lle ja query kohdassa on määritelty mistä AD:n attribuutista haluttu tieto löytyy.
  • Types ja query kohtien järjestys vastaa toisiaan. Eli esimerkiksi mpassUserIdentity attribuutti haetaan AD:n objectGuid attribuutista.
  • Voit lisätä, muuttaa ja poistaa attribuutteja tarvittessa. Jos esimerkiksi käyttäjän tiedoista AD:lla ei löydy kuntakoodia, niin poista types kohdasta "mpassMunicipalityCode" ja query kohdasta vastaava attribuutttiattribuutti.

Send MPASSid Attributes
c:[Type == "http://schemas.microsoft.com/ws/2008/06/identity/claims/windowsaccountname", Issuer == "AD AUTHORITY"]
 => issue(store = "Active Directory", types = ("mpassUserIdentity""mpassAccountName""mpassGivenName""mpassSurname""mpassCryptID""mpassMunicipalityCode""mpassSchoolCode""mpassClassLevel""mpassClassCode""mpassUserRole"), query = ";objectGuiD,userPrincipalName,givenName,sn,<cryptID>,<municipalityCode>,<schoolCode>,<classLevel>,<classCode>,<userRole>;{0}", param = c.Value);

Esimerkkejä erilaisista claim ruleista

...

Kuntakoodin lähettäminen kiinteänä arvona

Send mpassMunicipalityCode
=> issue(Type = "mpassMunicipalityCode", Value = "123");


Numeerisen roolitiedon muuttaminen tekstimuotoiseksi

# Haetaan käyttäjän rooli AD:n employeeType attribuutista ja lisätään (add) se käyttäjän attribuutteihin
Add Employee Type as Role
c:[Type == "http://schemas.microsoft.com/ws/2008/06/identity/claims/windowsaccountname", Issuer == "AD AUTHORITY"]
 => add(store = "Active Directory", types = ("http://schemas.microsoft.com/ws/2008/06/identity/claims/role"), query = ";employeeType;{0}", param = c.Value);
 
# Tutkitaan roolin arvo ja lähetetään eteenpäin (issue) arvoa vastaava tekstimuotoinen rooli
Send mpassUserRole henklökunta
c:[Type == "http://schemas.microsoft.com/ws/2008/06/identity/claims/role", Value =~ "^0" ]
 => issue(Type = "mpassUserRole", Value = "henkilökunta");
 
 
Send mpassUserRole oppilas
c:[Type == "http://schemas.microsoft.com/ws/2008/06/identity/claims/role", Value =~ "^1" ]
 => issue(Type = "mpassUserRole", Value = "oppilas");
 
 
Send mpassUserRole opettaja
c:[Type == "http://schemas.microsoft.com/ws/2008/06/identity/claims/role", Value =~ "^2" ]
 => issue(Type = "mpassUserRole", Value = "opettaja");