Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.


Sivu on luonnosvaiheessa ja kommentoitavana korkeakouluilla

Huom! Tavoitteena on laajentaa VIRTA-opintotietopalvelussa ei-tutkintoonjohtavan koulutuksen tietopohjaa. MITKO-ryhmän toimenpide-esitykset löytyvät täältä.

...