Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Avoimen korkeakouluopetuksen erityismuotojaKuvausLisätietojaTiedonkeruu
Avoimen väylä

Valintatapa hakijoille, joilla on aiempia korkeakouluopintoja. Opinnot voivat olla tutkintokoulutuksessa suoritettuja (keskeneräiset opinnot tai valmis korkeakoulututkinto), avoimen ammattikorkeakoulun tai avoimen yliopiston opintoja, erillisellä opinto-oikeudelle suoritettuja korkeakouluopintoja tai vaihto-opiskelijan opinto-oikeudelle suoritettuja korkeakouluopintoja.

Suoritettuaan yleensä 30op tai 60op avoimessa korkeakoulussa opintoja, voi hakeutua tutkinto-opiskelijaksi erillishaussa.

Tilastokeskuksen opiskelijatiedonkeruussa (yliopistot): Hyväksytty avoimen yliopiston opintojen perusteella

Avointa korkeakouluopetusta koskevat tiedonkeruut.

Polkuopinnot Avoimen polkuopinnot ovat opinnot, joiden perusteella voi hakeutua tutkinto-opiskelijaksi avoimen väylässä (hakumenettelyn nimi). Tähän käyvät ainoastaan avoimessa AMKissa suoritetut opinnot, eivät muut aikaisemmat korkeakouluopinnot.
Avointa korkeakouluopetusta koskevat tiedonkeruut.
Toisen asteen kanssa tehtävä yhteistyö

Esim.

  • yhteistyötä ammattikorkeakoulun ja ammatillisen oppilaitoksen kesken siten, että ammatillista tutkintoa suorittavien opiskelijoiden opinnoissa voidaan suorittaa amk-opintoja osana ammatillista tutkintoa
  • korkeakouluopintoihin orientoivia kurssseja
Yhteistyöopintoja tarjotaan mahdollisesti korkeakouluissa myös muutoin kuin avoimen korkeakouluopetuksen kautta, mutta MITKO-ryhmä ei tunnistanut näistä esimerkkejä.Ei tiedonkeruuta

Avointa korkeakouluopetusta koskevat tiedonkeruut.

Ei kerätä tällä hetkellä

, mahdollisesti tulevaisuudessa

tietoa siitä, että kyseessä on toisen asteen kanssa tehty yhteistyö

Yhteistyö vapaan sivistystyön oppilaitosten kanssaYhteistyö on sopimusperustaista ja yhteistyön puitteissa suoritetut opintopisteet kirjautuvat Taideyliopiston avoimen yliopiston tulokseksi.

Avointa korkeakouluopetusta koskevat tiedonkeruut.

Opintopistetiedonkeruussa kerätään avoimen yliopiston opetuksessa suoritettujen opintosuoritusten alihankkiva organisaatio (esim. työväenopisto).

Korkeakouludiplomi

Työelämälähtöisesti räätälöity paketti avoimen ammattikorkeakoulun opintoja, jota markkinoidaan korkeakouludiplomina.

Paketin laajuus yleensä 60 -90 op

Korkeakouludiplomi-kehityshanke 2013-2016

Kts. https://www.jamk.fi/fi/Tutkimus-ja-kehitys/projektit/Korkeakouludiplomikokeilu/

Ei tiedonkeruutaAvointa korkeakouluopetusta koskevat tiedonkeruut.
MOOC
  • Kaikille avoimet verkkokurssit (Massive Open Online Course)
  • Avoimia, ilmaisia ja verkkopohjaisia kursseja
  • Kaikki voivat osallistua ja suorittaa kurssin, mutta jos haluaa kurssista suoritusmerkinnän korkeakoulun opintorekisteriin, tulee ilmoittautua Avoimeen yliopistoon opiskelijaksi ja maksaa avoimen yliopiston opintomaksu.
  • MOOC-verkkokurssit tarjoavat joustavan ja maksuttoman tavan tutustua itsenäisesti erilaisiin tieteenaloihin ja niiden ajankohtaisiin teemoihin. MOOC-kurssit soveltuvat niin itsensä kehittämiseen ja jatkuvaan oppimiseen kuin tutkintotavoitteisesta opiskelusta ja avoimen yliopiston opinnoista kiinnostuneille.
Avointa korkeakouluopetusta koskevat tiedonkeruut

...