Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Yllälistattujen tietojen lisäksi VIRTA-opintotietopalvelusta poimitaan seuraavia tietoja, jotka esitetään Vipunen ja Extra-Vipunen palvelussa.

  • Tiedot päällekkäisistä opinto-oikeuksista ei ajantasaista raporttia
  • Opintopisteiden kuukausitason kertymätiedot
  • Tiedot korkeakoulupaikan hakijoiden ja paikan vastaanottaneiden opiskelijoiden aiemmista opinto-oikeuksista ja tutkinnoista korkeakouluissa
  • Tiedot maahanmuuttajien valmentavaan koulutukseen osallistuneista opiskelijoista, jotka ovat aloittaneet ammattikorkeakouluissa tai yliopistoissa tutkintoon johtavat opinnot
  • Opiskelija- ja tutkintoaineistojen ennakkotiedot
  • Tavoiteajassa tutkinnon suorittaneet