Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.


Info
titleKäsikirjan status
Tiedonkeruun käsikirja 2018 on lukittu.Tiedonkeruulomake YO-11-opintopisteet-harjoittelukouluissa-20182019

Image RemovedImage Added

Kuvaus

Harjoittelukouluissa suoritetut opintopisteet. Ohjauksen alaksi merkitään kasvatustiede (1). Kerätään seuraavissa alakategorioissa:

  •     Luokanopettajaharjoittelu
  •     Aineenopettajaharjoittelu
  •     Erityisopettajat
  •     Opinto-ohjaajat
  •     Lastentarhanopettajat
  •     Aikuiskoulutukseen painottunut harjoittelu
  •     Muut opettajankoulutusryhmät