Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Itä-Suomen yliopiston koordinoima kehittämishanke: DigiCampus – Korkeakoulujen yhteinen digitaalinen oppimisympäristö, pedagogiikka ja palvelut

Hankkeessa luodaan korkeakoulujen yhteinen digitaalinen pilvioppimisympäristö ja kehitetään pedagogis-digitaalisten tukipalvelujen toimintamalli. Hankkeessa kehitetään kampusten fyysis-digitaalista oppimismaisemaa tukemaan oppimiskeskeisyyttä ja kehitetään digitalisoitujen palveluiden laatua. Lisäksi hankkeessa tuotetaan oppimisen ekosysteemi biotalouden koulutukseen, ympärivuotista kurssitarjontaa kemian koulutustarjontaan ja paikkaan sitoutumatonta opetusta oikeustieteen alalla. Hankkeessa toteutetaan valtakunnallinen sähköisen tenttimisen palveluportfolio.

Children Display
alltrue