Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

Aika: 30.8.2019 klo 14.00-15.00
Paikka: https://cscfi.zoom.us/j/744717998

Osallistujat: Kimmo Nikkanen, Ari Hovila, Christa Winqvist, Jukka Ivonen, Teemu Seesto, Jussi Kivinen, Samuli Malinen, Karoliina Ahtiainen, Antti Mäki, Outi Tasala, Jussi Auvinen, Juhani Huttunen, Juha Törnroos, Aki Reinimäki

1. Kehitysideoiden ohjaus eri palvelukehityslinjoille (JIRAn keskimmäinen sarake)

2. Käsittelyä odottavat uudet tai tarkennettavat ideat (JIRAn vasen sarake)

Jira
serverEduuni-jira
serverId41f54b4f-64a1-3661-b66a-fd2def8c28dd
keyCSCIDEAPANKKI-66

 • Annettiin tiedoksi uusi idea.
 • Idean yhteydessä keskusteltiin jatkosta; mikä on oikea foorumi tämän kaltaisille ideoille, kun kyseessä on ykisttäisen palvelun brokerointi.
  • Ideapankin julkinen käsittely on hyödyllistä
  • Ideatoimikunnan aika halutaan priorisoida päätösasioille
  • Osa ideoista voitaisiin tuoda asialistalle vain tiedoksi asiana

3. Edistyneiden asioiden seuranta (JIRAn oikea sarake jne.)

Jira
serverEduuni-jira
serverId41f54b4f-64a1-3661-b66a-fd2def8c28dd
keyCSCIDEAPANKKI-63

 • Ideamuotoilun työryhmän osallistujalista päivittyy ideamuotoilu-työsivulle https://wiki.eduuni.fi/x/ioILBw
 • Ideamuotoilun työaika-arviosta annettiin alustava arvio, mahdollinen aloitus 23.9. alkavalle viikolla, volyymi enintään 10 htp.
 • Keskustelimme ideamuotoilun tavoitteista:
  • Yhteinen ymmärrys ja tilannekuva tiedonhallintalaista, sekä sen impletoinnista korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten toimialalla
   • Ottaen huomioon koko toimialan, muun muassa TKI-toiminta, tietosuoja ja kokonaisarkkitehtuuri.
  • Toimialan käytäntöjen luominen ja ylläpitäminen.
 • AAPAn ja FUCIOn työvaliokunnat yhdessä päättivät ideamuotoilun toteuttamisesta tiedonhallintalain toimeenpanoon liittyen.


Jira
serverEduuni-jira
serverId41f54b4f-64a1-3661-b66a-fd2def8c28dd
keyCSCIDEAPANKKI-46

Géantin LMS-puitekilpailutus tilannekatsaus, Juhani Huttunen, CSC:

 • LMS-puitekilpailutuksen tilanne on tarkentunut; kiinnostus yhteiseurooppalaiseen LMS-puitekilpailutukseen osoittautui odotettua pienemmäksi, sillä monissa maissa on jo tehty omia kilpailutuksia.
 • NREN manager maille on lähetetty kysely LMS-kilpailutuksesta. Kyselystä nousevan kiinnostuksen pitää olla riittävää, että kilpailutus toteutetaan.
 • OCRE pilvikilpailutus on vienyt Géantilta oletettua enemmän työaikaa, ja lähitulevaisuudessa priorisoivat ajankäytön pilvikilpailutukseen.
 • LMS-puitekilpailutuksen suhteen CSC toivoo näkemystä halutusta etenemispolusta:
  • LMS-puitekilpailutusta voidaan lykätä reippaasti alkuperäisestä suunnitelmasta, tai
  • LMS-puitekilpailutus siirtyy kansalliseen toteutukseen (aiheuttaa lisäkustannuksia)
 • Todettiin, että tässä vaiheessa Suomi puoltaa yhteiseurooppalaista kilpailutusta ja painottaa kansainvälisten ratkaisujen etuja.


Jira
serverEduuni-jira
serverId41f54b4f-64a1-3661-b66a-fd2def8c28dd
keyCSCIDEAPANKKI-12
Sensitiivisen datan palvelut ovat CSC:llä tuotteistuksessa. Tuotteistamisen tueksi kerätään käyttötapauksia, jotta tulevat palvelut vastaavat kattavasti käyttäjien tarpeisiin. Käyttötapaukset voi toimittaa joko suoraan Ideapankin kautta tai sähköpostitse Juha Törnroosille (etunimi.sukunimi@csc.fi). 

 • Tällä hetkellä CSCn palveluista vain ePouta on yhteensopiva sensitiivisen datan käyttöön
 • Kehitteillä on uusia palveluita ja uusia ratkaisuja, kuten datan luvitus muille tutkijoille.
 • Korkeakouluilta tarvitaan käyttötapauksia konkreettisista tarpeista sensitiivisen datan suhteen


Jira
serverEduuni-jira
serverId41f54b4f-64a1-3661-b66a-fd2def8c28dd
keyCSCIDEAPANKKI-53

Peppi-minikilpailutus on saatu päätökseen. Päätettiin arkistoida idea.

4. Muut asiat

Ideapankki viestintämateriaalit koottuna täällä https://wiki.eduuni.fi/x/0aIRB

 •  Toiveet uusista viestintämateriaaleista, voi toimittaa Ideapankin ylläpitäille ideapankki@csc.fi

Ideapankista toimitettu ehdotus Digisfääriin https://wiki.eduuni.fi/x/z48LBw

Tiedoksi Pilvi- ja LMS-webinaari 4.9. klo 10-11.30 https://wiki.eduuni.fi/x/5qLbBg

Yhteisseminaari suunnitteilla ka.csc.fi ryhmille (alustava pvm 14.11.).

EUNIS Cloud SIG ryhmä perusteilla

 • Kiinnostuneet voivat ilmoittautua mukaan yllä olevalla wiki-sivulla
 • SIG ryhmään voi ilmoittautua mukaan missä vaiheessa vain
 • Toiminta ei sido mihinkää, eikä aiheuta kustannuksia - jäseniltä toivotaan aktiivisuutta