Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Förord

Forskningsfinansiering

Uppgifter om finansieringsbeslut samlas från privata och offentliga finansiärer. Det visar bl.a. vilken person eller organisation som fått finansiering, den beviljade summan, projektets namn, en beskrivning av projektet samt vem finansiären är och hur finansieringen utlystes. Läs mer här.