Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Etäkokoushuone: https://cscfi.zoom.us/j/969128139

Nauhoite:  (lisätään myöhemmin)  https://kannu.csc.fi/s/ZDwgW7qrKcexdaR


Kysymykset ja kommentit voi lähettää osoitteeseen virta-julkaisutietopalvelu@csc.fi / justus@csc.fi

...