Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

2 Edellisen kokouksen päätöslistan ja keskustelumuistion hyväksyminen (Liite 1)
Majamäki esittelee


3 VIRTAn tietomallimuutosten valmistelun tilannekatsaus (Liite 2)
Kohtanen ja Majamäki esittelevät

...