Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

4Lukuvuosimaksuvelvollisia koskevat tietotarpeet VIRTA-opintotietopalvelusta (Liite 3)
Natalia Kontio, Antti Helin ja Niklas Hämäläinen, MIGRI esittelevät

...