Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

 • Asiantuntijavieraat

  • Jukka Kohtanen, koordinaattori, CSC - Tieteen tietotekniikan keskus Oy
  • Helena Majamäki, projektipäällikkö, CSC - Tieteen tietotekniikan keskus Oy
  • Jari Manninen, Väestörekisterikeskus
  • Heini Manninen, projektipäällikkö, CSC - Tieteen tietotekniikan keskus Oy


Päätösasialista (luonnos)

4 VIRTA-opintotietopalvelun tietojen hyödyntäminen Vipusessa – ajankohtaista
(61) Annettiin CSC:lle toimeksianto jatkoselvittää tarkemman organisaatiorakennetiedon yhdistämistä Virran suoritus- ja mahdollisesti myös opiskeluoikeustietoon ja tiedon hyödyntämistarpeita korkeakouluissa. Kehitystyön etenemistä koordinoidaan Oppijan tietovirtojen ja VIRTA-opintotietopalvelun ohjausryhmässä.Asialista

1 Kokouksen avaus ja työjärjestyksestä päättäminen
Haapamäki esittelee


2 Edellisen kokouksen päätöslistan ja keskustelumuistion hyväksyminen (Liite 1)
Majamäki esittelee

3 Suomi.fi-palvelun ajankohtaiskatsaus (Liite 2)
Projektipäällikkö Jari Manninen, VRK esittelee


4 VIRTA-opintotietopalvelun tietojen hyödyntäminen Vipusessa - ajankohtaista (Liite 3)
Heini Manninen ja Jukka Kohtanen, CSC esittelevät

5 VIRTAn hallintamalli ja KOSKI-yhteistyön koordinaatio
Majamäki ja Haapamäki esittelevät


6 OPTIETORin nostot  yhteiskokoukseen Korkeakoulutuksen ja tutkimuksen ICT:n ohjausyhteistyön ryhmien yhteisseminaarin 14.11.2019

 • CSC järjestää  ryhmien yhteisseminaarin 14.11.2019 https://wiki.eduuni.fi/x/FAI9Bw
 • Seminaarissa käsitellään ryhmien näkökulmista ajankohtaisia näkökulmia ja kirjataan mahdollisia päätelmiä OKM:n CSC:ltä korkeakouluille ostamien palveluiden sisällöstä ja linjavalinnoista
 • Taustaksi: ka.csc.fi


7 Muut asiat

8 Tiedoksi9 Kokouksen päättäminen