Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...


Hanke (hankekausi 2017-2019)PäättymispäiväPidennetyt käyttöajat, päättymispäivä
1

Ammattikorkeakoulujen opiskelijavalintojen kehittämishanke 2017-2019 (Metropolia)


31.8.2020

2

Bioanalytiikan digitaalinen verkkoportaali (Metropolia)

31.12.2019
3

Digisti yhdessä (Metropolia)

31.12.2019
4

DLB - Digitalisaatiolla luonnonvarat biotalouteen (HAMK)


30.6.2020
5

eAMK - Oppimisen uusi ekosysteemi (JAMK)30.4.2020
6

KOPE-hanke: Ammattikorkeakoulut ja yliopistot yhdistävä korkeakoulupedagogiikan kehittämishanke (OAMK)

31.12.2019
7

Korkeakoulujen henkilöstön pedagogisen ja digitaalisen opetus- ja ohjausosaamisen vahvistaminen (TuY)


31.12.2019
8

Opiskelijavalintojen uudistaminen (HY)


31.12.2020
9

Opiskelukyvyn, hyvinvoinnin ja osallisuuden edistäminen korkeakouluissa OHO! (JYU)


31.12.2019
10

Restonomien   koulutuksen ja elinkeinon yhteiskehittäminen, ReKey (Laurea)

31.12.2019
11

Ristiinopiskelun kehittäminen (TaU)31.12.2020
12

SOTKA - Sote-satelliittikoulutus   alueelliseen työvoima- ja koulutustarpeeseen   vastaavana ja yhteistyötä tiivistävänä konseptina (Metropolia)


30.7.2020
13

Suomen ja ruotsin kielen joustava   oppiminen ja ohjaus tulevaisuuden työelämän tarpeisiin - DIGI-JOUJOU (Aalto)


31.7.2020
14

TOTEEMI Työstä   oppimassa, työhön (Arbete - kompetens - karriär) (HH)

31.12.2019
15

Valtakunnallinen   liiketoimintaosaamisen verkko-opintokokonaisuus (TuY)31.7.2020
16

Vägledningscenter på svenska i Helsingfors (Arcada)

31.12.2019
17

YTYÄ - Yrittäjyyden, yrittäjämäisen   toiminnan ja työelämäosaamisen edistäminen (Aalto)

31.12.2019


2018 käynnistyneet hankkeet

...


Hanke (hankekausi 2018-2020)PäättymispäiväPidennetyt käyttöajat, päättymisaika
1Ammattikorkeakoulujen avoin TKI-toiminta, oppiminen ja innovaatioekosysteemi (SeAMK)
30.6.2021
2AnalytiikkaÄly: Oppimisanalytiikka opiskelun, ohjauksen ja johtamisen tukena yliopistoissa (OY)
31.5.2020
3Automation in Network (SeAMK)31.12.2020
4DEFA - Digital Education For All (HY)
31.8.2021
5DigiCampus - Korkeakoulujen yhteinen digitaalinen oppimisympäristö, pedagogiikka ja palvelut (UEF)
30.6.2021
6Finnish Design Academy - Muotoilualan korkeakoulutuksen kehittäminen tulevaisuuden työelämän osaamistarpeita varten (LAMK)31.12.2020
7Joustavia polkuja kohti työelämää – Bio- ja lääkealan koulutusyhteistyön kehittäminen Jobitti (TuY)
30.6.2021
8Kiertotalousosaamista ammattikorkeakouluihin (Lapin AMK)31.12.2020
9

KIVAKO - Kielivarannon vahvistaminen korkeakouluissa (Haaga-Helia)


31.7.2021 (hankkeen verkkosivujen tieto) 
10MEDigi - Lääketieteen alojen opetuksen digitoiminen ja harmonisointi (OY)

30.6.2021

11Monialainen digitaalinen oppiminen kestävyyshaasteissa - joustavat opintopolut työelämään (HY)31.12.2020
12Oppimisanalytiikka - avain parempaan oppimiseen AMKeissa (TAMK)
31.8.2021
13EduPal - Palliatiivisen hoitotyön ja lääketieteen koulutuksen monialainen ja työelämälähtöinen kehittäminen (KAMK)
31.12.2021
14SOTE-PEDA 24/7 (Laurea)31.12.2020
15Toinen reitti yliopistoon (JYU)
30.6.2021
16Työelämäpedagogiikka korkeakoulutuksessa - Asiantuntijuus, toimijuus ja työelämätaidot (JYU)31.12.2020
17Yleissairaanhoitajan (180 OP) ammatillisen perusosaamisen arvioinnin kehittäminen (Savonia)31.12.2020
18YYTO - Yrittäjyys ja yrittäjämäinen toiminta (Aalto)
31.5.2021
19Älykkäät oppimisympäristöt ja niiden sisällöntuotanto (Aalto)
31.8.2021

...