Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

 • käyttöönottoselvitys ja -suunnittelu yhdessä palvelua käyttävän organisaation kanssa
  • esimerkiksi verkkoympäristön dokumentointi sekä kytkentä- ja topologiaratkaisuttopologiaratkaisut 
  • laiteasennusten suunnittelu
 • laiteasennusten toteutus
  • toteutetaan organisaation tarpeiden mukaisesti
  • organisaatio voi kytkeä ja asentaa laitteet myös itse
  • matkakulut veloitetaan toteutuneen mukaan
 • muutostyöt
  • konfiguraatiomuutosten suunnittelu ja toteutus palvelua käyttävän organisaation pyyntöjen mukaisesti

...