Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Mikä: "Arenen ja Unifin Digivisio 2030: Oppimisen kansalliset tietovarannot yksilön ja yhteiskunnan käyttöön"

Unifi ja Arene esittävät yhteistä visiota korkeakoulutuksen digitalisaatiolle. Arene ja Unifi ovat esittäneet visiota korkeakoulutuksen digitalisaation edistämiseksi. Keskeisenä toimenpiteenä korkeakoulut esittävät oppimisen kansalliset tietovarannot avaamista yksilön ja yhteiskunnan käyttöön ja luodaan maailmanlaajuisesti ainutlaatuinen oppimisen ekosysteemi, joka tuo kansainvälisen kilpailuedun Suomelle yhteiskuntana ja yksilöille oppijana.

Vastuutahot: Korkeakoulut yhdessä Opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa

Tausta: Visiotyön tuloksen on suunniteltu toteuttavan korkeakoulutuksen ja tutkimuksen visio 2030:n kehitysohjelmaa "Uudistuva korkeakoulutus ja digitaalinen palveluympäristö"

Rahoitus: 

Aikataulu: Visio ulottuu vuoteen 2030


Lisätietoja:

Visiotyön tuloksen on suunniteltu toteuttavan korkeakoulutuksen ja tutkimuksen visio 2030:n kehitysohjelmaa "Uudistuva korkeakoulutus ja digitaalinen palveluympäristö"

Include Page
csckorkeakoulut:Korkeakoulujen digivisio
csckorkeakoulut:Korkeakoulujen digivisio