Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

VirhekoodiKuvaus
org_tunOrganisaatiotunnus puuttuu tai ei vastaa koodistoa
xml_orgtunYksi XML-tiedosto saa sisältää vain yhden organisaation tietoja
jorg_tunJulkaisun organisaatiokohtainen ID puuttuu
xml_jorg_tunYhdessä XML-tiedostossa julkaisun organisaatiokohtainen tunnus voi esiintyä vain yhdessä julkaisussa
jvuosiJulkaisuvuosi puuttuu tai väärin muotoiltu
jnimiJulkaisun nimi puuttuu
kaikki_tekijatTekijätiedot puuttuvat
julk_ilm_-1Julkaisun tilaksi annettu -1, ei siirretä tietovarantoon (JulkaisunTilaKoodi)
virhe_attribToimitettu attribuuttiyhdistelmä, jonka avulla julkaisutyyppiä ei voi päätellä

Tämän lisäksi vanhoista julkaisutiedoista tarkistetaan niiden sisältämien koodien arvot (huom. jos ilmoitettu), joiden tulee täsmätä käytössä oleviin VIRTA-julkaisutietopalvelun koodistoihin. Koodistoihin liittyen käytössä ovat seuraavat tarkistukset:

VirhekoodiKuvaus
jmaa_koodiJulkaisumaa ei vastaa koodistoa
jkieli_koodiJulkaisukieli ei vastaa koodistoa
tala_koodiTieteenala ei vastaa koodistoa
kala_koodiKoulutusala ei vastaa koodistoa
kv_koodiTieto kansainvälisyydestä ei vastaa koodistoa (0 tai 1)
yj_kv_koodiTieto kv. yhteisjulkaisemisesta ei vastaa koodistoa (0 tai 1)
yj_shp_koodiTieto yhteisjulkaisemisesta shp:n kanssa ei vastaa koodistoa (0 tai 1)
yj_tl_koodi

Tieto yhteisjulkaisemisesta tutkimuslaitoksen kanssa ei vastaa koodistoa (0 tai 1)

yj_muu_koodiTieto yhteisjulkaisemisesta muun org. kanssa ei vastaa koodistoa (0 tai 1)
yj_yritys_koodiTieto yhteisjulkaisemisesta yrityksen kanssa ei vastaa koodistoa (0 tai 1)
avoin_koodiTieto avoimesta saatavuudesta ei vastaa koodistoa
rintal_koodiTieto rinnakkaistallentamisesta ei vastaa koodistoa (0 tai 1)
tek_lkmTekijöiden lukumäärä on väärin muotoiltu (pitää olla välillä 1-50)

Esimerkiksi alayksikkötarkistusta ei tehdä enää ns. vanhoille julkaisuille.