Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

Luonnos

Jatkuvan oppimisen parlamentaarinen uudistustyöryhmä

https://minedu.fi/jatkuva-oppiminen

Tiedote: https://minedu.fi/artikkeli/-/asset_publisher/jatkuvan-oppimisen-uudistus-kaynnistyy-tavoitteena-helpottaa-osaajapulaa-ja-sujuvoittaa-tyoikaisten-osaamisen-paivittamista

Kokonaistarkastelussa otetaan huomioon koko koulutuspolun koulutuksen tarjonnan ja rahoituksen, sosiaaliturvan, muutosturvan, työttömyysturvan, omaehtoisen ja työvoimapoliittisen koulutuksen sekä osaamisen tunnistamisen niveltäminen uuteen järjestelmään.


Jatkuvan oppimisen digitaalisen palvelukokonaisuuden yhteistyöryhmä

Työryhmän tiedot hankeikkunassa: https://minedu.fi/hanke?tunnus=OKM001:00/2019

Tiedote työryhmän väliraportista: https://minedu.fi/artikkeli/-/asset_publisher/tyoryhma-suomi-tarvitsee-jatkuvan-oppimisen-uudistuksen

Tausta
"Uusi teknologia ja työn murros vaikuttavat koko väestön, mutta erityisesti työikäisen väestön osaamistarpeisiin. Osaamista on tarve kehittää ja uudistaa yhä enemmän työuran eri vaiheissa. Samoin työmarkkinoille tulevien osaamiseen kohdistuu kasvavia vaatimuksia.
Voidaan hyvin karkealla tasolla ennakoida, että lähimmän kymmenen vuoden kuluessa vajaa puoli miljoonaa henkilöä tarvitsee uudelleenkoulutusta tai suunnitelmallista, laajaa täydennyskoulutusta. Suppeampaa osaamisen kehittämistä tarvitsee vähintään yhtä moni.
Näin mittavaan osaamisen kehittämishaasteeseen vastaaminen edellyttää paitsi kokonaisvaltaista koko koulutusjärjestelmän myös eri politiikkalohkot kattavaa työuran aikaisen oppimisen mahdollisuuksien ja edellytysten kehittämistä."

 • Tehdään ehdotukset joilla
  • a) vahvistetaan kannusteita työuran aikaiseen opiskeluun
  • b) lisätään osaamisen kehittämisen suunnitelmallisuutta
  • c) parannetaan työn ja opiskelun yhteensovittamista
  • d) kohdennetaan koulutusta digitalisaation ja työn murroksen aloille.
   Syntyy ennakoiva toimintamalli akuutteihin uudelleenkoulutustarpeisiin.Info

Kehittämisideoita ja lisäys- tai poistoehdotuksia tiekartan näihin osiin voitte lähettää osoitteeseen tiekartta@csc.fi.