Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

Opetus- ja kulttuuriministeriön tarjoamat palvelut myös oppijoille, opettajille ja TKI-toimintaan

 • CSC:n laskenta-, pilvi- ja tallennuspalveluiden käyttö on maksutonta myös opetukseen Suomen korkeakouluissa seuraavissa käyttötapauksissa:
  • Koulutustunnukset ja kurssikäyttö
  • Harjoitus- ja opinnäytetyöt 
  • Yksittäisen kurssin ympäristöt ja tukipalvelut
  • Opetuksen tuen IT-ratkaisujen pilotointi
 • Palveluiden käyttö on maksutonta yhteistyössä yritysten kanssa tehtävään korkeakoulutasoiseen tutkimukseen ja sen ohessa tapahtuvaan koulutukseen Suomen korkeakouluissa sekä valtion tutkimuslaitoksissa tietyin reunaehdoin
 • Opetus- ja kulttuuriministeriö investoi CSC:n kautta tutkimuksen, kehityksen, innovaatiotoiminnan sekä korkeakouluopetuksen palveluita ammattikorkeakoulujen käyttöön. Näiden ministeriön hankkimien palveluiden käyttö on maksutonta, mutta niiden tuottamien mahdollisuuksien täysimääräinen hyödyntäminen saattaa vaatia paikallisia investointeja toimintatapoihin, prosesseihin ja työkaluihin


CSC:n palvelut TKI-projektin datanhallintaan

Widget Connector
urlhttps://www.youtube.com/watch?v=9CZ8m0eaAtI


Etenemissuunnitelma: Datanhallinta ja laskennan palveluiden käytön ja tuen kehittäminen yhteistyössä korkeakoulujen kanssa – palvelut oppijoille, opettajille, tutkijoille ja TKI-toimijoille

 • Kehitetään näkemystä mahdollisuuksista sovellusesimerkkien avulla

  • Sovellusesimerkit vastaavat kysymyksiin miksi, miten ja mitä palveluita kannattaa käyttää
  • Sovellusesimerkkejä tullaan tekemään myös yritysyhteistyöstä
 • Keväällä 2020 järjestettiin muutamia työpajoja paikallisesti korkeakouluissa. Työpajoissa testattiin ja pilotoitiin samalla CSC:n palveluesittelyjä ammattikorkeakoulujen TKI-toiminnan näkökulmasta
 • Avainhenkilöiden koulutus. Keväällä 2020 korkeakouluista on alettu kouluttamaan avainhenkilöitä, jotka levittävät tietoa palveluista omissa organisaatioissaan.
 • Syksyllä korkeakoulujen edustajille koulutuksia CSC:llä, joissa kootaan saman alan tai toimialan henkilöitä kouluttautumaan sekä verkostoitumaan


Attachments