Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

2. Nykytilan kuvaus

 1. VIRTA-tietojen käyttö
 2. CSC
  1. Lyhyt yleisesittely
  2. kuvaus rajapintakäytöstä ja erillisistä poiminnoista
  3. Viranomaiskäyttö ja ei viralliset omaiset
  4. Lupa-/toimeksiantoprosessit
 3. OPH
 4. Palvelukohtaisia huomioita sisällöllisesti, teknisesti ja aikataulullisesti
  1. KELA (lyhyt kuvaus)
   1. Tietopoiminnat
    1. Lyhyt kuvaus ja kypsyystaso
   2. Rajapinnat
    1. Lyhyt kuvaus ja kypsyystaso
   3. Huomioita
  2. VALVIRA
   1. Tietopoiminnat
   2. Rajapinnat
  3. Opintopolku
  4. ...
  5. Ei-viranomaiskäyttäjät
  6. Kansalaisen näkymä tietoihin

...