Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Edistymisen seurannan prosessi CSC:n ja Kelan välillä on jo vakiintunut prosessi, eikä tällä hetkellä ole muutostarpeita näkyvissä kyseisten poimintojen osalta. Mahdollisia lisätarpeita ei ole tällä hetkellä tiedossa, mutta muun muassa korkeakouluopiskelijoiden opiskeluterveydenhuollon järjestämisvastuu ja terveydenhoitomaksun kerääminen on siirtymässä Kelalle 1.1.2021 alkaen, joten keskustelua seurataan onko tällä muutoksella vaikutuksia VIRTA-Opintotietopalveluunopintotietopalveluun.

Rajapinnat ja käyttöliittymä

Kela on käyttänyt VIRTA-tietoja virkailijakäyttöliittymän kautta tarkastellakseen opiskelijoiden opiskelutietoja 1.1.2018 lähtien. Etuuksien käsittelyä varten Kelan kyseltävissä ovat soveltuvin osin korkeakouluopiskelijoiden läsnä- ja poissaolotiedot, opintosuoritukset, opiskeluoikeudet, tutkinnot ja ulkomaan opiskelujaksot. Kelan tarkasteltavana ovat kaikkien Suomen yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen opintotiedot lukuun ottamatta Högskolan på Ålandia. Kela on tehnyt vuonna 2018 yhteensä noin 170 000 kyselyä VIRTA-Opintotietopalvelustaopintotietopalvelusta. Yhdellä kyselyllä tarkoitetaan yhtä hakua rajapinnan kautta joko henkilötunnuksella tai oppijanumerolla.

...

Valvira tarkastelee VIRTA-tietoja rajapinnan kautta omasta käyttöliittymästään. Valvira tarvitsee tiedon sekä suoritetuista tutkinnoista ja saavutetuista pätevyyksistä sekä tiedon tiettyjen terveydenhuollon koulutusten opiskelunaikaisista pätevyyksistä. Valviran tietotarpeena on lisäksi ko. koulutuksiin liittyen tiedot opintojen keskeytyksestä, läsnä- ja poissaoloista sekä opiskeluoikeusajan päättymisestä. Valvira myöntää muun muassa ammattioikeuden ammattiin johtavan koulutuksen/tutkinnon perusteella. Valviralle toteutetaan tarvittaessa testitapauksia käyttöliittymän toiminnan varmistamiseen. Valvira on tehnyt vuonna 2018 yhteensä noin 70 000 kyselyä VIRTA-Opintotietopalvelustaopintotietopalvelusta

Opintopolku

Opintopolku.fi -portaali on Opetushallituksen ylläpitämä haku - ja valintapalvelu. Suomalaiset oppilaitokset, mukaan lukien korkeakoulut, ylläpitävät Opintopolussa omien koulutustensa tietoja. Opintopolku.fi -palvelulla on lakisääteinen oikeus VIRTA-opintotietopalvelun tietojen käyttöön.

...