Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Funet-jäsenten loppukäyttäjät voivat ottaa palvelu käyttöön kaikissa päätelaitteessaan hankkimalla ensin asentamalla sopiva sovellus eduVPN:n sivujen kautta. HAKA-kirjautumisen jälkeen VPN-yhteyttä voidaan muodostaa joko Suomeen Funetin IP-osoitteilla tai yhteistyössä mukana oleviin maihin niiden tarjoamilla IP-osoitteilla.

...