Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Section


Column

Kuvaus

eduVPN on tutkimus- ja opetustarpeisiin suunniteltu VPN-ratkaisu, joka perustuu avoimeen lähdekoodiin. eduVPN hallinnoi Commons Conservatory ja se kehitetään GEANT-projektissa. CSC on allekirjoittanut eduVPN:n vaatimustenmukaisuuslausunnon.

eduVPN:n käyttötapauksia on kaksi:

  • Turvallinen pääsy internettiin Suomeen tai muuhun yhteistyössä mukana olevaan maahan paikasta, missä eduroam ei ole saatavilla. Tästä esimerkkinä työskentely kahvilan WiFi-verkkoa käyttäen.
  • Oman organisaation palvelujen etäkäyttö organisaation IP-osoitetta käyttäen.

Turvallinen pääsy internettiin-käyttötapaus on pilottikäytössä (teknisenä demona) Funetissa 05/2021 asti ja palautetta otetaan mielellään vastaan osoitteeseen funyht(at)funet.fi. Palvelu palvelutaso on best effort ja mahdolliset päivitykset tehdään virka-aikana. Käyttäjille tarjotaan IP-osoitteita samasta lohkosta. Teknisissä ongelmatilanteissa auttaa eduvpn (at) funet.fi.


Column


...

Lisäohjeita löytyy tämän sivun 127799409 Ohjeet -kohdasta.

Hinnoittelu

Palvelu sisältyy Funet-maksuun.

...