Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Funet-jäsenten loppukäyttäjät voivat ottaa palvelun käyttöön kaikissa päätelaitteessaan asentamalla sopivan sovelluksen eduVPN:n sivujen kautta. HAKA-kirjautumisen jälkeen VPN-yhteys voidaan muodostaa joko Suomeen Funetin IP-osoitteilla tai yhteistyössä mukana oleviin maihin niiden tarjoamilla IP-osoitteilla.

HUOM! Portit TCP/25 ja TCP/465 ovat suljettuja Funetin yhteyksillä.

Omalle organisaatiolle eduVPN-palvelin

...