Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

  • Riittäisi lyhyemmät kuvaukset nykytilasta. Yhdistellään eri kohtia ja tiivistetään tekstiä. Lainkohtia ei tarvitse kertoa - riittää, että on tieto, että on lakisääteinen oikeus tietoihin.
  • OPH lisää eri palveluiden osalta tiedot siitä, jos ja miten palvelut ovat integroituneet KOSKI-palveluun
  • CSC:n ja viranomaistahojen välillä ei ole sopimuksia tietojen käyttämisestä
  • Sama rakenne kaikken palveluiden osalta: mitä, miten ja kuinka usein tietoja luovutetaan.
   • Tietopoiminnat ja käyttöliittymä
  • Jatketaan työtä

Etäkokoukset

 • vko 47 19.11. klo 12-13
 • 9.12. klo 14-15