Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

Finn-ARMA-verkosto on korkeakoulujen perustama laaja-alainen yhteistyöverkosto, joka toimii tutkimushallinnon, tutkimuksen tuen ja tutkimuspalveluiden alueella. Verkosto tuo ruohonjuuritason asiantuntijat yhteen ja vahvistaa heidän osaamistaan. Finn-ARMAn toimintaan ovat tervetulleita mukaan kaikki tutkimuksen tuen ja hallinnon alueella toimivat asiantuntijat yliopistoissa, ammattikorkeakouluissa, tutkimuslaitoksissa sekä muissa sidosryhmissä.

Verkoston toiminnan ytimessä on ajatus alhaalta ylöspäin tapahtuvasta toiminnasta, joka syntyy asiantuntijoiden omasta tarpeesta lähtien. Sen vuoksi alaryhmien toiminta on yksilöllistä ja muovautuu ryhmän jäsenten näkemysten mukaisesti. Työvaliokunnan tehtävänä on mahdollistaa toiminnan jatkuvuus ja huolehtia yleisistä, koko toimintakenttää koskevista asioista.

VERKOSTON TEHTÄVÄT

 1. Edistää korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten tutkimushallinnon, tutkimuksen tuen ja tutkimuspalveluiden asiantuntijoiden välistä yhteistyötä, ammatillista kehittymistä ja tiedon vaihtoa.
 2. Tukee ja edistää verkoston asiantuntijoiden koulutusmahdollisuuksia
 3. Osallistuu valtakunnallisten yhteistyöhankkeiden koordinointiin ja toteutukseen. Ehdottaa tarpeellisia kehityshankkeita.
 4. Antaa lausuntoja ja nimeää asiantuntijoita.
 5. Ylläpitää yhteyksiä keskeisiin sidosryhmiin kansallisesti ja kansainvälisesti.
 6. Edistää kokonaiskuvan muodostumista tutkimuksen tuen ja hallinnon alueen kehityssuunnista ja -tarpeista (erityisesti koskien digitalisoitumista).
 7. Edistää yhteistä arkkitehtuurityötä korkeakoulujen välillä. Huolehtii tutkimuksen tuen ja hallinnon viitearkkitehtuurista sekä vastaa tutkimushallinnon sanaston kehityksestä ja ylläpidosta.
 8. Toteuttaa yhteistyöneuvoston päättämät asiat.


Tip
iconfalse


Info

Liity Finn-ARMA-verkostoon!

Sähköpostilistoille liittyminen


Info
titleAJANKOHTAISTAInfo
titleWEBINAARIT
Excerpt Include
Finn-ARMA-verkoston webinaarit
Finn-ARMA-verkoston webinaarit
nopaneltrueTip

Excerpt Include
Finn-ARMA työvaliokunta
Finn-ARMA työvaliokunta
nopaneltrueInfo
iconfalse

Excerpt Include
Yhteistyöneuvosto
Yhteistyöneuvosto
nopaneltrueVERKOSTON RYHMÄT JA YHTEISTYÖVERKOSTOT


Info
iconfalse

Excerpt Include
Yliopistojen tutkimusrahoituspäälliköt
Yliopistojen tutkimusrahoituspäälliköt
nopaneltrueInfo
iconfalse

Excerpt Include
Tohtorikoulutusverkosto
Tohtorikoulutusverkosto
nopaneltrueInfo
iconfalse

Excerpt Include
Julkaisumetriikka
Julkaisumetriikka
nopaneltrue


Info
iconfalse

Excerpt Include
Tietomallityöryhmä
Tietomallityöryhmä
nopaneltrueInfo
iconfalse

Excerpt Include
Julkaisutiedonkeruun yhteistyöryhmä
Julkaisutiedonkeruun yhteistyöryhmä
nopaneltrue


Info
iconfalse

Excerpt Include
Tutkimuksen arviointi -työryhmä
Tutkimuksen arviointi -työryhmä
nopaneltrueInfo
iconfalse

Excerpt Include
Marie Skłodowska-Curie -ryhmä
Marie Skłodowska-Curie -ryhmä
nopaneltrue


Info
iconfalse

Excerpt Include
Tutkimusinfrastruktuuriyhteistyö -työryhmä
Tutkimusinfrastruktuuriyhteistyö -työryhmä
nopaneltrueInfo
iconfalse

Excerpt Include
Korkeakoulujohdon strateginen tuki ja tutkimuspoliittinen valmistelu -työryhmä
Korkeakoulujohdon strateginen tuki ja tutkimuspoliittinen valmistelu -työryhmä
nopaneltrue


Info
iconfalse

TUTKIMUSTIETOJÄRJESTELMÄT

Excerpt Include
Converis-ryhmä
Converis-ryhmä
nopaneltrue

Excerpt Include
FIPure-ryhmä
FIPure-ryhmä
nopaneltrueInfo
iconfalse

Excerpt Include
Tutkimusetiikkaryhmä
Tutkimusetiikkaryhmä
nopaneltrue


Info
iconfalse

Excerpt Include
EU-edunvalvonta
EU-edunvalvonta
nopaneltrue


Info
iconfalse

Excerpt Include
EU Horisontti-yhteistyöhankkeet
EU Horisontti-yhteistyöhankkeet
nopaneltrueInfo
iconfalse

Excerpt Include
Kansallinen ORCID-yhteistyöryhmä
Kansallinen ORCID-yhteistyöryhmä
nopaneltrue


Info
iconfalse

Excerpt Include
Tutkimusaineistotyöryhmä
Tutkimusaineistotyöryhmä
nopaneltrue


Info
iconfalse

Excerpt Include
Kestävä kehitys ja vastuullisuus -ryhmä
Kestävä kehitys ja vastuullisuus -ryhmä
nopaneltrueInfo
iconfalse

Excerpt Include
USAn tutkimusrahoitus
USAn tutkimusrahoitus
nopaneltrueInfo
iconfalse

Excerpt Include
Datakoulutukset-työryhmä
Datakoulutukset-työryhmä
nopaneltrueWarning
iconfalse

Excerpt Include
CscPidVerkosto:PID-verkosto
CscPidVerkosto:PID-verkosto
nopaneltrueWarning
iconfalse

FINNOVATORS-VERKOSTO

Yhteyshenkilö: Riikka Reitzer, JY
Sähköposti:


Info
iconfalse

Excerpt Include
Verkoston edustus kansainvälisessä toiminnassa
Verkoston edustus kansainvälisessä toiminnassa
nopaneltrueWarning
iconfalse

TSV: AVOIMEN TIETEEN KOORDINAATIO

Yhteyshenkilö: Henriikka Mustajoki, TSV
Sähköposti: avointiede (at) tsv.fi


Warning
iconfalse

Excerpt Include
Ammattikorkeakoulujen TKI-johtajien verkosto
Ammattikorkeakoulujen TKI-johtajien verkosto
nopaneltrueWarning
iconfalse

FUN – SUOMEN YLIOPISTOKIRJASTOJEN VERKOSTO

Yhteyshenkilö: Tommi Harju, Taideyliopisto
ks. FUN:n sivut


Warning
iconfalse

Excerpt Include
IR-tekijäverkosto
IR-tekijäverkosto
nopaneltrue


Anchor
Sähköpostilistat
Sähköpostilistat
Include Page
Sähköpostilistoille liittyminen
Sähköpostilistoille liittyminen


...