Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Työvaliokunta huolehtii verkoston jatkuvasta toiminnasta. Se edustaa korkeakoulujen tutkimuksen tukea ja hallintoa kansallisesti. Se vaikuttaa aktiivisesti toimintakentällä tapahtuvaan kehitykseen ja muutoksiin sekä tekee yhteistyötä muiden kansallisten toimijoiden kanssa (esimerkiksi Unifi, Arene, OKM:n nimeämät ryhmät jne.).

Työvaliokunta toimii yhteistyöneuvoston valmistelijana ja päätösten toimeenpanijana. Se esittelee yhteistyöneuvostolle edellisen vuoden toimintakertomuksen sekä valmistelee toimintasuunnitelman hyväksyttäväksi.

Työvaliokunta päättää verkoston alaryhmien perustamisesta ja lakkauttamisesta. Työvaliokunta voi myös perustaa verkoston toimintaa tukemaan tai asioita valmistelemaan toimikuntia tai muita pienryhmiä.

Työvaliokunta huolehtii pyydettäessä Finn-ARMAn edustajien nimityksistä kansallisiin työryhmiin ja valmistelee verkoston lausunnot. Puheenjohtaja tai työvaliokunnan päättämä muu edustaja edustaa Finn-ARMAa kansainvälisissä yhteyksissä, kuten esimerkiksi EARMAssa (European Association of Research Managers), INORMSissa (The International Network of Research Management Societies), SRAssa (The Society of Research Administrators), NCURAssa (National Council of University Research Administrators) ym.

Työvaliokunta osallistuu Tutkimuspalvelupäivien järjestämiseen välittämällä tietoa verkostolta järjestävälle organisaatiolle, tukemalla ohjelman suunnittelua sekä auttamalla tiedotuksessa verkoston viestintäkanavien kautta. Tutkimuspalvelupäivillä työvaliokunta kertoo edellisen vuoden toiminnasta ja antaa katsauksen tulevaisuuteen.

Uusi työvaliokunta aloitti työnsä 17.8.2020. Tutustu aiempiin kokoonpanoihin.

Työvaliokunnan jäsenten valinnassa noudatetaan verkoston hallintomallia. Lyhyesti: Työvaliokunnassa on neljä yliopistojäsentä ja näille kaksi varajäsentä; nämä valitaan yliopistojäsenten valintaprosessilla. Työvaliokunnassa on yksi ammattikorkeakoulujäsen, jonka valitsee ammattikorkeakoulujen TKI-johtajien verkosto. Työvaliokunnassa on yksi tutkimuslaitosten edustaja, jonka valitsee Tulanet. Excerpt

TYÖVALIOKUNTA 2022–23

Ella Bingham, Aalto-yliopisto, pj. (20–23)

Tuula Hämäläinen, VTT
Markku Ihonen,
Tampereen yliopisto (22–23)
Miki Kallio, Oulun yliopisto (23–24)

Mari Riipinen, Turun yliopisto (23)
Marja-Riitta Vest,
VAMK
Erkki Raulo, Helsingin yliopisto (23–24)

Varajäsenet:

Anu Juslin, Tampereen yliopisto (23)
Sanna Marttinen, Tulanet

Mari Vuolteenaho, Laurea


Koordinaattori:

Walter Rydman, CSC - Tieteen tietotekniikan keskus 
Sähköposti: walter.rydman (at) csc.fi
+358 50 381 8521
TYÖVALIOKUNTA 2024

Anu Juslin, Tampereen yliopisto, pj. (24–26)

Tuula Hämäläinen, VTT
Miki Kallio, Oulun yliopisto (23–24)
Laura Niemi, Turun yliopisto (24–25)
Marja-Riitta Vest, VAMK
Erkki Raulo, Helsingin yliopisto (23–24)
Erja Ämmälahti, Aalto-yliopisto (24–25)

Varajäsenet:

Ella Bingham, Aalto-yliopisto (24)
Sanna Marttinen, Tulanet

Mari Vuolteenaho, Laurea
yksi paikka auki