Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

 1. Aikuisten perusopetukseen ja maahanmuuttajien koulutuksiin liittyvät käsitteet

  1. ks. kysymystaulukko kohdassa LIITTEET (välilehti "perusopetus")
   1. aikuisten maahanmuuttajien luku- ja kirjoitustaidon koulutus
   2. aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutus
   3. vapaan sivistystyön lukutaitokoulutus
   4. oppivelvollisuusiän ylittäneiden perusopetus
   5. oppivelvollisuusiän ylittäneiden perusopetuksen alkuvaihe
   6. oppivelvollisuusiän ylittäneiden perusopetuksen lukutaitovaihe
   7. oppivelvollisuusiän ylittäneiden perusopetuksen päättövaihe
 2. OKSAssa kesken olevat, yieiset tai koulutusasteiden yhteiset käsitteet

  1. ks. kysymystaulukko kohdassa LIITTEET (välilehti "yleinen/yhteinen")
 3. Kokouksen päättäminen ja seuraavan kokouksen asiatLIITTEET

 • Kokouksessa käsiteltävä OKSA-sanastoversio (versio xx.x.2020)
 • Kokouksessa käsiteltävä kysymystaulukko (kokouksessa katsotaan kysymyksiä seuraavilta välilehdiltä: perusopetus, yleinen/yhteinen)
 • OKSAn vuoden 2020 työsuunnitelma (versio 4.2.2020)
 • Elinikäistä vai jatkuvaa oppimista -jutun alustava luonnos


MUISTIO