Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Elementin NimiSelitePakollisuusLisätietojaKoodiston ylläpito

Aineisto-elementin:

<TunnisteTeksti>

Aineiston muu pysyvä tunniste.


(Tarkennetaan pilotoivien organisaatioiden kanssa)

Aineisto-elementin:

<LahdetietokannanTunnus>

Aineiston tunniste tai ID-numero tietokannassa, josta sen tietue on haravoitu.
Aineisto-elementin:

<DOI>

Aineiston DOI-tunniste


Tunnisteen oikeellisuus tarkistetaan DOI-tietokantaa vasten https://dx.doi.org/
<Artikkelinumero>Artikkelinumero, jolla artikkeli on ilmestynyt. Ilmoitetaan siinä muodossa, kuin se on esitetty alkuperäisessä artikkelissa tai lähdetietokannassa.
Vapaamuotoinen tekstikenttä.
<ArtikkelityyppiKoodi>

Artikkelin tarkempi määrittely.

Muu artikkeli (0) sisältää muihin luokkiin kuulumattomat, muodoltaan uudet artikkelit esim. kommenttikontribuutiot, ns. mikroartikkelit.

Alkuperäisartikkeli (1) koostuu pääosin julkaisemattomasta materiaalista.

Katsausartikkeli (2) perustuu aikaisempiin julkaisuihin aihepiiristä ja niitä esiintyy erityisesti lääke- ja terveystieteiden parissa.

Data-artikkeli (3) sisältää ns. data journals julkaisuissa ilmestyneet, tutkimusaineistoja kuvailevat artikkelit.

B

Mikäli MuotoKoodi = 0 (artikkeli)

Koodiarvot:

0 = muu artikkeli

1 = alkuperäisartikkeli

2 = katsausartikkeli

3 = data-artikkeli


<AvainsanaTeksti>Julkaisun avainsanat
Vapaamuotoinen tekstikenttä.
<AvoinSaatavuusJulkaisumaksu>Organisaation julkaisun avoimesta saatavuudesta kustantajalle maksaman maksun suuruus, ilmoitetaan euroina.


<AvoinSaatavuusJulkaisumaksuVuosi>Organisaation julkaisun avoimesta saatavuudesta kustantajalle maksetun maksun maksuvuosi**

<JulkaisuKanavaOA>

Uuden tietomallin mukainen julkaisukanavan OA-status.

Huom! Tieto kirjataan julkaisukanavan OA-tiedon mukaisesti, ei itse julkaisun sen hetkisen OA-tiedon perusteella. Esimerkiksi jos viivästettynä avoin julkaisu kirjataan vasta viiveajanpäättymisen jälkeen, julkaisun julkaisukanavan tiedoksi merkitään "3 = Viivästetysti avoin julkaisukanava".

***

Koodiarvot:

0 = Ei vastausta

1 = Kokonaan avoin julkaisukanava

2 = Osittain avoin julkaisukanava

3 = Viivästetysti avoin julkaisukanava


Huom! Uuden tietomallin mukaisten julkaisukanavan avoimuutta koskevan <JulkaisuKanavaOA>-tiedon sekä julkaisun avoimuutta koskevan <AvoinSaatavuusKytkin>-tiedon toimittamisen sijaan siirtymäkauden ajan on mahdollista myös toimittaa ainoastaan vanha <AvoinSaatavuusKoodi>-tieto. Katso tarkemmat ohjeet avoimen saatavuuden ilmoittamisesta siirtymäkauden ajan.


<AvoinSaatavuusKoodi>Vanhan tietomallin mukainen julkaisukanavan OA-statusBX

Koodiarvot:

0 = Ei vastausta

1 = Open Access

2 = Hybridi


Yhteisjulkaisuille ristiriitaisesti ilmoitetuista OA-statuksista ilmoitetaan organisaatioihin.


Huom! Uuden tietomallin mukaisten julkaisukanavan avoimuutta koskevan <JulkaisuKanavaOA>-tiedon sekä julkaisun avoimuutta koskevan <AvoinSaatavuusKytkin>-tiedon toimittamisen sijaan siirtymäkauden ajan on mahdollista myös toimittaa ainoastaan vanha <AvoinSaatavuusKoodi>-tieto. Katso tarkemmat ohjeet avoimen saatavuuden ilmoittamisesta siirtymäkauden ajan.


<AvoinSaatavuusKytkin>Julkaisun tämänhetkinen OA-status kustantajan palvelussa.A

Koodiarvot:

0 = Ei avoin

1 = Avoimesti saatavilla


Jatkossa mahdollisesti täydentävä tarkistus VIRTA-päässä käyttäen ulkoista palvelua esim. Unpaywall.


Tieto voi muuttua ajan myötä.


Huom! Uuden tietomallin mukaisten julkaisukanavan avoimuutta koskevan <JulkaisuKanavaOA>-tiedon sekä julkaisun avoimuutta koskevan <AvoinSaatavuusKytkin>-tiedon toimittamisen sijaan siirtymäkauden ajan on mahdollista myös toimittaa ainoastaan vanha <AvoinSaatavuusKoodi>-tieto. Katso tarkemmat ohjeet avoimen saatavuuden ilmoittamisesta siirtymäkauden ajan.


<DOI>Julkaisun DOI-tunniste
Tunnisteen oikeellisuus tarkistetaan DOI-tietokantaa vasten https://dx.doi.org/
<EmojulkaisunNimi>Toimitetun teoksen nimi, jossa artikkeli on julkaistu
Vapaamuotoinen tekstikenttä.
<EmojulkaisunToimittajatTeksti>Toimitetun teoksen toimittajat siinä muodossa ja järjestyksessä, jossa ne on listattu alkuperäisessä julkaisussa tai lähdetietokannassa.
Vapaamuotoinen tekstikenttä.
<EmojulkaisuntyyppiKoodi>

Julkaisun alustan tyyppi.

Lehti (0) sisältää tieteelliset aikakauslehdet, ammattilehdet.

Kokoomateos (1) sisältää tieteelliset kokoomateokset, tieteelliset vuosikirjat ja vastaavat, ammatilliset käsi- tai opaskirjat, ammatilliset tietojärjestelmät tai kokoomateokset, oppikirja-aineistot, lyhyet ensyklopediatekstit.

Konferenssialusta Konferenssi (2) sisältää konferenssin painetut tai julkisesti saatavilla olevat julkaisut, ns. proceedings julkaisut.

Verkkoalusta (3) sisältää muilla sähköisillä alustoilla julkaistut julkaisut. Blogikirjoituksien emojulkaisun tyypiksi kirjataan aina verkkoalusta.

A

Poislukien mikäli muotokoodi=1 (erillisteos)

Koodiarvot:

0 = lehti

1 = kokoomateos

2 = konferenssialustakonferenssi

3 = verkkoalusta


<Etunimet>Organisaation oman tekijän etunimet
Vapaamuotoinen tekstikenttä
<HankenumeroTeksti>Hankenumero*Vapaamuotoinen tekstikenttä, esimerkiksi Suomen Akatemian hankenumero
<IlmoitusVuosi>Vuosi, jona julkaisu on ilmoitettu ensimmäisen kerran. Vuosi 2011 tai suurempi.XIlmoitusvuosi tuotetaan automaattisesti julkaisujen tietovarannossa CSC:llä

Infrastruktuuri-elementin:

<TunnisteTeksti>

Infrastruktuurin pysyvä tunniste.


(Tarkennetaan pilotoivien organisaatioiden kanssa mikä tunniste on tarpeen infrastruktuurien yksilöiimisessä / voidaan toimittaa organisaatioista)

Infrastruktuuri-elementin:

<LahdetietokannanTunnus>

Infrastruktuurin tunniste tai ID-numero tietokannassa, josta sen tietue on haravoitu.
Infrastruktuuri-elementin:

<OrgTunnus>

Infrastruktuuria hallinnoivan organisaation tunnus.


(Tarkennetaan pilotoivien organisaatioiden kanssa, onko tieto tarpeellinen infrastruktuurin tunnistamiseksi. Jos pysyvä tunniste kaikille infoille, niin elementti voi olla tarpeeton)
<ISBN>Julkaisun ISBN-tunniste. Tunnisteen oikeellisuus tarkistetaan.

A

Mikäli attribuutteeja vastaava julkaisutyyppi A-C

Joko ISSN tai ISBN pakollinen julkaisutyypeille A-C vastaaville attribuuteille.

ISBN-koodin oikeellisuus tarkistetaan tarkistemerkin avulla. Menetelmä on kuvattu https://isbn-information.com/the-10-digit-isbn.html. 13-merkkisen ISBN-koodin tarkistemerkin tarkistus on kuvattu https://isbn-information.com/the-13-digit-isbn.html


<ISSN>Lehden, monografiaa tai emojulkaisua julkaisseen sarjan ISSN-numero ensisijaisesti painetun version mukaisesti. Jos painettua versiota ei ole, ilmoitetaan elektronisen version ISSN-numero.

A

Mikäli attribuutteeja vastaava julkaisutyyppi A-C

Joko ISBN tai ISSN pakollinen julkaisutyyppejä A-C vastaaville attribuuteille. 

ISSN-koodin oikeellisuus tarkistetaan.

Julkaisulle voidaan raportoida enintään kaksi ISSN-tunnusta.


<JufoLuokkaKoodi>Julkaisukanavan Jufo-tasoluokka.X

Koodiarvot:

0 = ei täytä Julkaisufoorumin kriteereitä tieteelliselle julkaisukanavalle

1 = perustaso

2 = johtava taso

3 = korkein taso


Tasoluokka tuotetaan julkaisujen tietovarannossa CSC:llä (tarkistus ja mahd. generointi)

http://www.julkaisufoorumi.fi/fi/arvioinnit/luokitteluperusteet

Julkaisukanavatietokanta:

Level

<JufoTunnus>Julkaisukanavan Jufo-ID-tunniste, joka on  luokituksen mukainen neljä- tai viisinumeroinen, esim. 5003.
Jufo-ID testataan julkaisukanavatietokantaa vasten: http://www.tsv.fi/julkaisufoorumi/haku.php


Julkaisukanavatietokanta:

Jufo_ID

<JulkaisumaaKoodi>Lehden, sarjan, monografian tai emojulkaisun julkaisumaa.
Tilastokeskuksen Valtiot ja maat -koodiston mukainen arvo: https://www.tilastokeskus.fi/fi/luokitukset/valtio/OPH-koodistopalvelu:
Valtiot ja maat 2 
<JulkaisunKansainvalisyysKytkin>

Julkaisun julkaisijan maa tai maa, jossa julkaisu on ensisijaisesti julkaistu.

Kotimaisen julkaisun (0) julkaisija on suomalainen tai julkaisu on julkaistu ensisijaisesti Suomessa

Kansainvälisen julkaisun (1) julkaisija ei ole suomalainen tai julkaisu on julkaistu ensisijaisesti muualla kuin Suomessa

B

Koodiarvot:

0 =Kotimainen julkaisu

1 = Kansainvälinen julkaisu

 

OPH Koodistopalvelu:

VIRTA-JTP Kansainvälisyys (luotava)

<JulkaisunKieliKoodi>

Kieli, jolla julkaisu on kirjoitettu.

Tilastokeskuksen vuoden 2003 kielikoodiston mukainen arvo, pl. vuonna 2020 tehdyt saamenkielien lisäykset.


https://koodistot.suomi.fi/codescheme;registryCode=research;schemeCode=languages

CSC - Tieteen tietotekniikan keskus:

Kieli

<JulkaisunNimi>Julkaisun nimi siten kun se on artikkelissa tai teoksessa mainittu. Vieraskielisen julkaisun nimi voidaan tarvittaessa raportoida translitteroituna versiona.AVapaamuotoinen tekstikenttä.
<JulkaisunOrgTunnus>Organisaation antama tunniste julkaisulleAVapaamuotoinen tekstikenttä.
<JulkaisunTilaKoodi>Julkaisun tila VIRTA-julkaisutietopalvelussa.

Koodiarvot:

-1 = "HYLÄTTY" Julkaisun tietoja ei siirretä tietovarantoon tai julkaisu poistetaan.


0  = "KESKEN" Julkaisun tietoja ei siirretä Juuliin tai raportoida OKM-tiedonkeruussa, mutta voidaan siirtää tiettyihin erikseen sovittaviin palveluihin.


1 = "VALMIS/JUULI" Julkaisun tiedot voidaan julkaista tietovarannon rajapintojen kautta ja siirtää Juuliin. Tiedoissa on kuitenkin puutteita, eikä niitä voida vielä käyttää osana OKM:n tiedonkeruuta.


2 = "VALMIS/OKM" Julkaisu voidaan raportoida Juulissa ja se sisältää kaikki OKM-tiedonkeruussa julkaisutyypiltä vaadittavat arvot.


3 = "VALMIS/TTV" Julkaisua ei oteta mukaan OKM-tiedonkeruuseen eikä sitä raportoida Juulissa, julkaisu raportoidaan ainoastaan tiedejatutkimus.fi-palvelussa.


9 = "Yhteisjulkaisu" Julkaisu raportoidaan yhteisjulkaisuna. Generoidaan VIRTA-julkaisutietopalvelussa yhteisjulkaisuille.

OPH-koodistopalvelu:VIRTA-JTP Julkaisun tila (luotava koodistopalveluun)

https://koodistot.suomi.fi/codescheme;registryCode=research;schemeCode=julkaisuntila

<JulkaisunTunnus>Julkaisun tekninen tunnusXTunnus tuotetaan automaattisesti  tietovarannossa CSC:llä
<JulkaisutyyppiKoodi>Julkaisutyyppiluokituksen mukainen luokka.X

Sallittuja arvoja ovat annetun koodiston aliluokkien kaksi merkkiä pitkät tunnisteet (julkaisutyypit A1-G5). Ks. Julkaisutyyppiluokitus. Attribuuttipohjaisen luokittelun mukaan toimitetuille tiedoille generoidaan vastaava julkaisutyyppikoodi tietovarannossa CSC:llä.

OPH Koodistopalvelu: VIRTA-JTP Julkaisutyyppi: https://koodistot.suomi.fi/codescheme;registryCode=research;schemeCode=Julkaisutyyppiluokitus
<JulkaisuVuosi>Vuosi, jolloin julkaisu on julkaistu ensimmäistä kertaa versiona, jossa on täydelliset viitetiedot.AVuosiluku väliltä 1900-kuluva vuosi +1
<JuuliOsoiteTeksti>Linkki julkaisun tietoihin JUULIssaXGeneroidaan tietovarannossa
<KonferenssinNimi>Konferenssin vakiintunut nimi.

A

Mikäli attribuutteeja vastaava julkaisutyyppi A4, B3 tai D3.


Vapaamuotoinen tekstikenttä. Pakollinen julkaisutyyppejä A4, B3 ja D3 vastaaville attribuuteille.


<KustannuspaikkaTeksti>Julkaisun kustantajan nimen yhteydessä ilmoitettu paikkakunta tai paikkakunnat.
Vapaamuotoinen tekstikenttä.
<KustantajanNimi>Julkaisun kustantajan nimi mahdollisimman täydellisenä.
B

Vapaamuotoinen tekstikenttä. Pakollinen julkaisutyyppejä A3, B2, C1, C2, D2, D4, D5, D6, E2, E3 vastaaville attribuuteille.


<LahdetietokannanTunnus>Julkaisun tunniste tai ID-numero tietokannassa, josta sen tietue on haravoitu.
Vapaamuotoinen tekstikenttä.
<LehdenNimi>Lehden/sarjan nimi mahdollisimman täydellisenä ja kokonaan auki kirjoitettuna (ei lyhenteitä).A

Vapaamuotoinen tekstikenttä. Pakollinen julkaisutyyppejä D1, E1 vastaaville attribuuteille.


<LehdenNumeroTeksti>Lehden tai sarjan numero, jossa artikkeli on ilmestynyt.
Vapaamuotoinen tekstikenttä.
<LisenssiKoodi>Kustantajan palvelussa sijaitsevan julkaisun lisenssi.

Koodiarvot:

0 = muu lisenssi

1 = CC BY

2 = CC BY NC

3 = CC BY NC ND

4 = CC BY SA


<MuotoKoodi>

Julkaisun muoto. 

Artikkeli (0) sisältää alkuperäis- ja katsausartikkelit, kirjan tai lehden johdannot ja esipuheet, lyhyet tutkimusselostukset, pääkirjoitukset, keskustelupuheenvuorot ja kommentit.

Erillisteos (1) sisältää monografiat/kirjat, tutkimus- ja kehitystyöhön perustuva kehittämis- tai tutkimusraportti, selvitykset, ns. white paperit, working papers- ja discussion papers -tyyppiset julkaisut.

Toimitustyö (2) sisältää useista eri kirjoittajien artikkeleista koostuvan tieteellisen kirjan tai lehden erikoisnumeron toimitustyöt.

Abstrakti (3) sisältää konferenssiesitelmien abstraktit, laajennetut abstraktit.

Posteri (4) sisältää konferenssiesitelmien posterit.

Blogikirjoitus (5) sisältää blogimuotoiset julkaisut, jotka täyttävät julkaisutiedonkeruun vaatimukset ja alustalla on ISSN-tunnus tai sen julkaisemisesta on päättänyt riippumaton toimituskunta.

A

Koodiarvot:

0 = artikkeli

1 = erillisteos

2 = toimitustyö

3 = abstrakti

4 = posteri

5 = blogikirjoitus


<OpinnäyteKoodi>

Tieto, onko julkaisu opinnäytetyö.

Monografiaväitöskirja (0) sisältää yliopiston sarjoissa ja yliopiston laitossarjoissa julkaistut monografiaväitöskirjat, kustannetut monografiaväitöskirjat tai omakustanteena julkaistut monografiaväitöskirjat.

Kokoomaväitöskirja (1) sisältää artikkeliväitöskirjat, vaikka artikkelit olisi jo ilmoitettu omina julkaisuinaan.


Koodiarvot:

0 = monografiaväitöskirja

1 = kokoomaväitöskirja


<ORCID>Henkilön ORCID tunniste

Neljä neljän merkin sarjaa väliviivoin erotettuna, esim. 0000-0000-0000-0000 http://www.orcid.org


<OrganisaatioTunnus>Organisaation yksilöivä tunnusA

Tunnus sisältää 5-8 merkkiä. Tunnuksen on vastattava tiedonkeruukäsikirjan liitteenä olevia organisaatiokoodistoja. Ks. yliopistot, ammattikorkeakoulut , tutkimuslaitokset ja yliopistosairaalat


OPH-koodistopalvelu:

oppilaitosnumero (korkeakoulut)

Virastotunnus (luotava koodistopalveluun)

VIRTA-JTP Tutkimusorganisaatiot (luotava koodisto)

<OrgSektoriKoodi>Organisaation luokittelu sektoreittain.X

Koodiarvot:

0 = Tuntematon

1 = Yliopisto

2  = Ammattikorkeakoulu

3 = Tutkimuslaitos

4 = Yliopistollisen sairaalan erityisvastuualue


Koodiarvo tuotetaan automaattisesti CSC:llä. 

OPH-koodistopalvelu
<PreprintKytkin>Julkaisusta on saatavilla preprint versio organisaatio-tai tieteenalakohtaisessa julkaisuarkistossa.

Koodiarvot:

0 = Pre-print versiota ei saatavilla

1 = Pre-print versio on saatavilla


<PreprintOsoiteTeksti>Organisaatio- tai tieteenalakohtaisen julkaisuarkiston preprint version verkko-osoite (esim. URN).

B

Mikäli PreprintKytkin=1

Vapaamuotoinen tekstikenttä.
<PysyvaOsoiteTeksti>Julkaisun pysyviin tunnisteisiin (esim. DOI, URN tai handle) perustuva verkko-osoite, joka vie suoraan julkaisun kokotekstiversioon (kustantajan palvelimella sijaitsevaan käyttöoikeudeltaan rajoitettuun versioon).
Vapaamuotoinen tekstikenttä.
<RahoittajaOrgTunnus>Hankkeen rahoittajan organisaatiotunnus*Rahoittajan organisaatiotunnus.
<RaporttiKytkin>

Tieto, onko julkaisu raportti.

Raportti (1) sisältää tieteelliseen työhön / tutkimus- ja kehitystyöhön perustuvat julkaistut kehittämis- tai tutkimusraportit taikka selvitykset.


Koodiarvot:

0 = julkaisu ei ole raportti

1 = julkaisu on raportti


<RinnakkaistallennettuKytkin>

Julkaisu on rinnakkaistallennettu organisaatio-tai tieteenalakohtaiseen julkaisuarkistoon.

B

Koodiarvot:

0 = Ei rinnakkaistallennettu

1 = Rinnakkaistallennettu

OPH Koodistopalvelu:

VIRTA-JTP Rinnakkaistallennettu (luotava)

<RinnakkaistallennusEmbargoPvm>Päivämäärä, jolloin rinnakkaistallennetun julkaisun embargoaika raukeaa.
Aikaleimaformaatti.
<RinnakkaistallennusLisenssiKoodi>Rinnakkaistallennetun julkaisun lisenssi.

Koodiarvot:

0 = muu lisenssi

1 = CC BY

2 = CC BY NC

3 = CC BY NC ND

4 = CC BY SA


<RinnakkaistallennusOsoiteTeksti>

Organisaatio- tai tieteenalakohtaiseen julkaisuarkistoon rinnakkaistallennetun version verkko-osoite (esim. URN).

B

Mikäli RinnakkaistallennettuKytkin = 1

Vapaamuotoinen tekstikenttä.


<RinnakkaistallennusVersioKoodi>Rinnakkaistallennetun julkaisun versio.Koodiarvot:

0 = Final draft

1 = Kustantajan versio


<SivunumeroTeksti>Julkaisun sivunumerot, joilla artikkeli on ilmestynyt siinä muodossa kuin ne on esitetty alkuperäisessä artikkelissa tai lähdetietokannassa.
Vapaamuotoinen tekstikenttä.
<Sukunimi>Organisaation oman tekijän sukunimiA

Vapaamuotoinen tekstikenttä.

Tekijöitä voi olla useita ja ne raportoidaan erikseen. Vähintään yhden tekijän nimi ilmoitettava.


<TekijatiedotTeksti>Julkaisun täydelliset tekijätiedot siinä muodossa ja järjestyksessä, jossa ne on listattu alkuperäisessä julkaisussa tai lähdetietokannassa.AVapaamuotoinen tekstikenttä.
<TekijoidenLkm>Julkaisun tekijöiden kokonaislukumäärä.BPostiivinen kokonaisluku, joka ei saa olla nolla.
<TieteenalaKoodi>1-6 tieteenalaa siinä järjestyksessä, mitä tieteenalaa julkaisu eniten koskee.BKoodiston mukainen arvo, vähintään yksi arvo on pakollinen. Ks. tieteenalaluokitus.

OPH Koodistopalvelu:Tieteenala (luotava)

https://koodistot.suomi.fi/codescheme;registryCode=research;schemeCode=Tieteenala2010

<Tiivistelma>

Lyhyt kuvaus julkaisun sisällöstä, tutkimusmenetelmistä, keskeisimmistä tuloksista jne. Julkaisun tekijänoikeuslisenssin tulee sallia julkaisun tiivistelmän jatkokäyttö.


Vapaamuotoinen tekstikenttä.
<VertaisarvoituKytkin>

Tieto, onko julkaisu vertaisarvioitu. 

Vertaisarvioitu (1) ks. 3.2.2.8 VertaisarviointiKoodiarvot:

0 = julkaisu ei ole vertaisarvioitu

1 = julkaisu on vertaisarvioitu


<VolyymiTeksti>Lehden tai sarjan volyymi, jossa artikkeli on ilmestynyt.
Vapaamuotoinen tekstikenttä.
<YhteisjulkaisuKVKytkin>

Kansainvälinen yhteisjulkaisu.

Julkaisu on kansainvälinen yhteisjulkaisu (1) jos tekijöistä vähintään yksi on affilioitunut muuhun kuin suomalaisen organisaatioon (myös jos tekijällä on affiliaatio sekä suomalainen että ulkomaalaiseen organisaatioon).

B

Koodiarvot:

0 =  ei ole kv-yhteisjulkaisu

1 = on kv-yhteisjulkaisu

OPH Koodistopalvelu:

VIRTA-JTP Yhteisjulkaisu (luotava)

<YhteisjulkaisunTunnus>Yhteisjulkaisun tekninen tunnusX

Kun useista organisaatioista raportoitu julkaisu tunnistetaan yhteisjulkaisuksi, muodostetaan tietovarannossa CSC:llä yhteisjulkaisua varten uusi tietue ja sille tunnus automaattisesti.

Ks. Yhteisjulkaisujen käsittely


<YhteisjulkaisuYritysKytkin>

Yhteisjulkaisu yrityksen kanssa.

Julkaisu on yhteisjulkaisu yrityksen kanssa (1) jos julkaisun tekijöistä vähintään yksi on affilioitunut kansalliseen tai kansainväliseen yritykseen (myös jos tekijällä on affiliaatio sekä korkeakouluun että yritykseen)

B

Koodiarvot:

0 = ei ole yhteisjulkaisu yrityksen kanssa
1 = on  yhteisjulkaisu yrityksen kanssa

OPH Koodistopalvelu:

VIRTA-JTP Yhteisjulkaisu (luotava)

<YleisöKoodi>

Julkaisukanavan kohdeyleisön perusteella julkaisulle määritellään YleisöKoodi. 

Tieteellinen yleisö (0) ks. käsikirjan kohta 3.2.2.2 Tieteellisen julkaisun määritelmä

Ammatillinen yleisö (1) ks. 3.2.2.3 Ammatillisen julkaisun määritelmä

Yleistajuinen yleisö (2) ks. 3.2.2.5 Yleistajuisen julkaisun määritelmä

A

Koodiarvot:

0 = tieteellinen

1 = ammatillinen

2 = yleistajuinen


<YksikkoKoodi>Lista julkaisun tekemiseen liittyvistä organisaatioyksiköistä

B


Organisaation oman koodiston mukainen koodiarvo. Arvoa verrataan organisaation lähettämään organisaatioyksikkölistaukseen.

Vuodesta 2016 alkaen ainakin yksi alayksikkökoodi on täytynyt olla liitetty joko julkaisuun tai vähintään yhteen tekijään.

Selvitetään mahdollisuudet käyttää OPH koodisto- tai organisaatiopalvelua
<YksikkoKoodi>Henkilön organisaatioyksikkö

B


Kullakin tekijällä voi olla useita alayksikköjä. Tunnuksen on vastattava OKM:lle erikseen lähetettävää koodistoa. Valinnaisen "vanhempi"-atribuutin avulla voidaan ilmoittaa Organisaatioyksiköiden hierarkia.

Vuodesta 2016 alkaen ainakin yksi alayksikkökoodi on täytynyt olla liitetty joko julkaisuun tai vähintään yhteen tekijään.

Selvitetään mahdollisuudet käyttää OPH koodisto- tai organisaatiopalvelua

...