Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Organisaatiot voivat päivittää sivun kommenttikenttään omat tietonsa, josta ne siirretään taulukkoon. Huomaattehan että kommentointimahdollisuus on näkyvillä vain kirjautuneille käyttäjille.


OrganisaatioYhteydenotto-osoite (yhteyshenkilö tai muu palveluosoite)
Hämeen ammattikorkeakouluAnne Laakso, anne.laakso@hamk.fi
Itä-Suomen yliopistoArto Koistinen, arto.koistinen@uef.fi 
Jyväskylän ammattikorkeakouluElina Kirjalainen elina.kirjalainen(a)jamk.fi
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakouluAnne Jääsmaa, anne.jaasmaa@xamk.fi

Lapin ammattikorkeakoulu

Riitta Alajärvi-Kauppi, riitta.alajarvi-kauppi@lapinamk.fi
Oulun yliopistoMiki Kallio, miki.kallio@oulu.fi
Savonia-ammattikorkeakouluMikko Vuoristo, mikko.vuoristo@savonia.fi
Seinäjoen ammattikorkeakouluSeliina Päällysaho, seliina.paallysaho@seamk.fi
Tampereen yliopisto

Juha Herrala, juha.herrala@tuni.fi

Turun ammattikorkeakouluJohanna Krappe, johanna.krappe@turkuamk.fi
Turun yliopistoKaisa Hakkila, kaisa.hakkila@utu.fi
Vaasan yliopistoAnna Kietz, anna.kietz@univaasa.fi
Yhteiskuntatieteellinen tietoarkistoHelena Laaksonen, helena.laaksonen@tuni.fi
Åbo AkademiKimmo Borg, kimmo.borg@abo.fi
Jyväskylän yliopistoTimo Taskinen, timo.taskinen@jyu.fi
Centria ammattikorkeakouluJohanna Ojala, Johanna.Ojala@centria.fi , varalla Ilpo Hautala
Lapin yliopistoSatu Miettinen, satu.miettinen@ulapland.fi