Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...


MuotoKoodi

Teksti [1]

0 = artikkeli

1 = erillisteos

2 = toimitustyö

3 = abstrakti*

4 = posteri*

5 = blogikirjoitus

6= Taidejulkaisu

7= Audiovisuaalinen julkaisu

8=Tieto- ja viestintätekninen sovellusPakollinen kenttä kaikille julkaisuille

YleisöKoodi

Teksti [1]

0 = tieteellinen

1 = ammatillinen

2 = yleistajuinen


Ilmoitetaan, mikäli MuotoKoodi = 0-5

EmojulkaisuntyyppiKoodi

Teksti [0..1]

0 = lehti

1 = kokoomateos

2 = konferenssi

3 = verkkoalusta


Ilmoitetaan, poislukien mikäli muotokoodi=1 (erillisteos), tai 6-8 (taide- tai audiovisuaalinen julkaisu)

ArtikkelityyppiKoodi

Teksti [0..1]

0 = muu artikkeli

1 = alkuperäisartikkeli

2= katsausartikkeli

3= data-artikkeli


Ilmoitetaan, mikäli MuotoKoodi = 0 (artikkeli)

VertaisarvioituKytkin

Teksti [0..1]

0 = ei-vertaisarvioitu

1 = vertaisarvioitu

RaporttiKytkin

Teksti [0..1]

0 = ei-raportti

1 = raportti

OpinnäyteKoodi

Teksti [0..1]

0 = monografiaväitöskirja

1 = kokoomaväitöskirja

TaidetyyppiKoodi

Teksti  [0..1]

0Itsenäinen teos tai esitys

1Taiteellisen teoksen  tai esityksen  osatoteutus

2 = Ei-taiteellisen julkaisun taiteellinen osa


Ilmoitetaan, mikäli MuotoKoodi = 6 (taidejulkaisu)

AVSovellusTyyppiKoodi

Teksti [0..1]

0= Muu multimediajulkaisu

1= Video

2= Podcast

3= Televisio- tai radio-ohjelma

4= Sovellus

5= Algoritmi


Ilmoitetaan, mikäli MuotoKoodi = 7-8 (audiovisuaalinen julkaisu tai tieto- ja viestintätekninen sovellusohjelma)

Vertaisarvioidut tieteelliset artikkelit

A1 (Alkuperäisartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä)


(OLETUS)

00011

Sallittu: tyhjä, 0

///
A1 (Lehdessä julkaistu vertaisarvioitu data-artikkeli)00031

Sallittu: tyhjä, 0

///
A2 (Katsausartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä)00021Sallittu: tyhjä, 0///
A3 (Kirjan tai muun kokoomateoksen osa)00101Sallittu: tyhjä, 0///
A4 (Artikkeli konferenssijulkaisussa)00201Sallittu: tyhjä, 0///
Vertaisarvioimattomat tieteelliset kirjoitukset

B1 (Kirjoitus tieteellisessä aikakausilehdessä)

(OLETUS)

00000Sallittu: tyhjä, 0///
B1 (Lehdessä julkaistu vertaisarvioimaton data-artikkeli)00030Sallittu: tyhjä, 0///
B1 (Vertaiarvioitu muu artikkeli, esim. pääkirjoitus, letter, comment)00001Sallittu: tyhjä, 0///
B2 (Kirjan tai muun kokoomateoksen osa)00100Sallittu: tyhjä, 0///
B3 (Vertaisarvioimaton artikkeli konf.julkaisussa)00200Sallittu: tyhjä, 0///

Abstrakti

Huom. ei kuulu OKM:n tiedonkeruuseen

30-20-3/Sallittu: tyhjä, 0Sallittu: tyhjä, 0///

Posteri

Huom. ei kuulu OKM:n tiedonkeruuseen

40-20-3/Sallittu: tyhjä, 0Sallittu: tyhjä, 0///
Tieteelliset kirjat

C1 (Kustannettu tieteellinen erillisteos)

(OLETUS)

10//1Sallittu: tyhjä, 0///
C1 (Tieteellinen vertaisarvioitu raportti)
10//11///
C2 (Toimitettu teos, toimitustyö tieteelliselle lehdelle)200/1Sallittu: tyhjä, 0///

C2 (Toimitettu teos, toimitustyö tieteelliselle kokoomateokselle)

(OLETUS)

201/1Sallittu: tyhjä, 0///
C2 (Toimitettu teos, toimitustyö tieteelliselle konferenssijulkaisulle)202/1Sallittu: tyhjä, 0///
Ammattiyhteisölle suunnatut julkaisut

D1 (Artikkeli ammattilehdessä)

(OLETUS)

10Sallittu: tyhjä, 0Sallittu: tyhjä, 0///
D1 (Artikkeli ammattilehdessä, blogikirjoitus)513/Sallittu: tyhjä, 0Sallittu: tyhjä, 0///
D2 (Artikkeli ammatillisessa kokoomateoksessa)0110Sallittu: tyhjä, 0Sallittu: tyhjä, 0///
D3 (Artikkeli ammatillisessa konferenssijulkaisussa)0120Sallittu: tyhjä, 0Sallittu: tyhjä, 0///
D4 (Julkaistu kehittämis- tai tutkimusraportti taikka -selvitys)11/
/Sallittu: tyhjä, 01///
D5 (Ammatillinen kirja)11//Sallittu: tyhjä, 00///
D6 (Toimitettu ammatillinen teos, toimitustyö ammatilliselle lehdelle)210/Sallittu: tyhjä, 0Sallittu: tyhjä, 0///

D6 (Toimitettu ammatillinen teos, toimitustyö ammatilliselle kokoomateokselle)

(OLETUS)

211/Sallittu: tyhjä, 0Sallittu: tyhjä, 0///
D6 (Toimitettu ammatillinen teos, toimitustyö ammatilliselle konferenssijulkaisulle)212/Sallittu: tyhjä, 0Sallittu: tyhjä, 0///
D6 (Toimitettu teos, vertaisarvioimaton toimitustyö tieteelliselle lehdelle)200/
0
////
D6 (Toimitettu teos, vertaisarvioimaton toimitustyö tieteelliselle kokoomateokselle)201/
0
////
D6 (Toimitettu teos, vertaisarvioimaton toimitustyö tieteelliselle konferenssijulkaisulle)202/
0
////
Suurelle yleisölle suunnatut julkaisut

E1 (Yleistajuinen artikkeli, lehdessä)

(OLETUS)

0200Sallittu: tyhjä, 0Sallittu: tyhjä, 0///
E1 (Yleistajuinen artikkeli, kokoomateoksessa)0210Sallittu: tyhjä, 0Sallittu: tyhjä, 0///
E1 (Yleistajuinen artikkeli, blogikirjoitus)523/Sallittu: tyhjä, 0Sallittu: tyhjä, 0///

E2 (Yleistajuinen monografia)

(OLETUS)

12//Sallittu: tyhjä, 0Sallittu: tyhjä, 0///
E2 (tieteellinen, ei-vertaisarvioitu teos)10//0Sallittu: tyhjä, 0///
E3 (Toimitettu yleistajuinen teos, toimitustyö yleistajuiselle lehdelle)220/Sallittu: tyhjä, 0Sallittu: tyhjä, 0///

E3 (Toimitettu yleistajuinen teos, toimitustyö yleistajuiselle kokoomateokselle)

(OLETUS)

221/Sallittu: tyhjä, 0Sallittu: tyhjä, 0///
E3 (Toimitettu yleistajuinen teos, toimitustyö yleistajuiselle konferenssijulkaisulle)222/Sallittu: tyhjä, 0Sallittu: tyhjä, 0///
Opinnäytteet
G4 (Monografiaväitöskirja)10//Sallittu: tyhjä, 0Sallittu: tyhjä, 00//
G5 (Artikkeliväitöskirja)10//Sallittu: tyhjä, 0Sallittu: tyhjä, 01//

Julkinen taiteellinen ja taideteollinen toiminta

F1 (Taiteellinen erillisjulkaisu)6/Sallittu: tyhjä, 3
///Sallittu: tyhjä, 0-1
0/
F2 (Taiteeellisen teoksen osatoteutus)6/Sallittu: tyhjä, 3///Sallittu: tyhjä, 0-1
1/
F3 (Ei-taiteellisen julkaisun taiteellinen osa)6/Sallittu: tyhjä, 3///Sallittu: tyhjä, 0-1
2/
Audiovisuaaliset julkaisut ja tieto- ja viestintätekniset sovellusohjelmat
I1 (Audiovisuaalinen julkaisu)7Sallittu: tyhjä, 0-2
//////0-3
(I1 OLETUS)
7
tyhjä
//////0
I2 (Tieto- ja viestintätekninen sovellus)8Sallittu: tyhjä, 0-2
//////4-5
(I2 OLETUS)
8tyhjä//////4

...