Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.


Excerpt

YHTEISTYÖNEUVOSTO 2020-
Puheenjohtaja: 
Ella Bingham, Aalto-yliopisto

Yhteistyöneuvosto muodostuu alaryhmien puheenjohtajista, Finn-ARMA-verkoston kanssa yhteistyötä tekevien verkostojen edustajista sekä TSV:n koordinoiman avoimen tieteen edustajista. Yhteistyöneuvosto kokoontuu kaksi kertaa vuodessa. Sen tehtäviä:

  • Käsitellä ja hyväksyä työvaliokunnan valmistelema verkoston toimintasuunnitelma sekä keskustella edellisen vuoden toimintakertomuksesta. Osallistuu työvaliokunnan valintaprosessiin.
  • Antaa työvaliokunnalle toimeksiantoja ja tehtäviä.
  • Koordinoida verkoston toimintaa yleisesti ja toimia tiedonvaihtokanavana ryhmien asiantuntijoiden välillä.
  • Keskustella laaja-alaisesti verkoston toimintakenttään kuuluvista aiheista, toimintakentän muutoksista ym. ja tätä kautta tuoda työvaliokunnan asialistalle aiheita käsiteltäväksi.
  • Keskustella ryhmissä käsitellyistä ja kiinnostusta herättävistä ajankohtaisista asioista sekä tuoda niitä koko verkoston tietoon.

Katso myös verkoston hallintamalli ja kaaviokuva.

KOKOUKSET

Children Display
sortcreation
reversetrue
Info
titleAjankohtaista

Seuraava kokous 12.5.2022