Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.


Panel
titleColor#FFFFFF
titleBGColor#002581
titleAjankohtaista

Koronaviruksen aiheuttama poikkeustilanne vaikuttaa laajalti koulutus- ja tutkimusyhteisöihin. Organisaatiot siirtyivät pikaisella aikataululla laajalti etätyöskentelyyn ja ovat joutuneet miettimään toimivia ratkaisuja, joilla opetus, opiskelu, tutkimus ja muu työskentely on mahdollista myös poikkeustilanteessa. Näille sivuille on koottu ajankohtaisia aiheita poikkeustilanteen vaikutuksista ja opeista sekä aiheen ympärillä käytävästä keskustelusta. Info

Lisätietoja tilannekuvaan liittyen ja ajatuksia sivun kehittämiseksi voi antaa suoraan oman CSC-kontaktin tai yhteisen yhteysosoitteen opi@csc.fi kautta. 


Info

Kevään 2020 opiskelijavalintojen tueksi kootut materiaalit 
Korkeakoulutuksen ja tutkimuksen kehitysideat ja tarpeet poikkeustilanteessa

Ideapankki on korkeakoulutuksen ja tutkimuksen digitalisoitumista eteenpäin vievien kehitysideoiden keräämiseen, jakamiseen ja edistämiseen tarkoitettu palvelu. Ideapankin avulla pyritään löytämään oikeat tahot ehdotusten esiselvityksille ja jatkotoimille. Kehitysideoista on tunnistettu niitä, jotka liittyvät erityisesti COVID-19 poikkeustilanteeseen. Nämä löytyvät seuraavan sivun kautta:

Ajantasaista tietoa ideoiden ohjaamisesta eri tahoille esiselvitykseen ja niiden edistymisestä löydät ideatiketeiltä. Ideapankki-palveluun voit tutustua osoitteessa ideapankki.csc.fi