Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.


Excerpt

AMMATTIKORKEAKOULUJEN TKI-JOHTAJAT

Yhteyshlö: Johanna Krappe, Turun AMK (pj)
Varahenkilöt: Marko Forsell (Centria), Mari Vuolteenaho (Laurea)

Koko ryhmän sähköpostilista: TKI-johdonverkosto@turkuamk.fi
Tip
iconfalse

Ryhmän tarkoitusInfo
titleAJANKOHTAISTA


Include Page
Sähköpostilistoille liittyminen
Sähköpostilistoille liittyminen