Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

PAS-yhteistyöryhmän kokous 3.4.2020 - Esityslista

Aika:3.4.2020 klo 9:30 – 12:00
Paikka: Etäkokous

...