Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

Päivityshistoria    
 • 27.01.2023 Päivitetty koodisto-skeema versioon 1.06.74 Lisätty oppilaitoskoodi 10129 = Kolmen kampuksen urheiluopisto. Huom! Skeeman nimiavaruutta ei muutettu, joten versiopäivitykseksi riittää kopioida koodistot.xsd-tiedosto!
 • 09.01.2023 Päivitetty koodisto-skeema versioon 1.06.73 Lisätty erikoistumiskoulutuskoodi 077 Median erikoistumiskoulutus: Digitaalisen datan hyödyntäminen mediassa ja journalismissa .Huom! Skeeman nimiavaruutta ei muutettu, joten versiopäivitykseksi riittää kopioida koodistot.xsd-tiedosto!
 • 02.01.2023 Päivitetty tyypit.xsd versioon 1.06.3 Hetu-uudistus 1.1.2023 lisätty uudet välimerkit
  Henkilötunnukseen vuoden 2023 alusta lähtien käyttöön uusia välimerkkejä, jotka osoittavat vuosisadan A-kirjaimen lisäksi käyttöön kirjaimet B, C, D, E ja F.
  1900-luvulla syntyneillä otetaan nykyisen yhdysmerkin - lisäksi käyttöön kirjaimet Y, X, W, V ja U
 • 15.12.2022 Päivitetty koodisto-skeema versioon 1.06.72 Lisätty oppilaitoskoodit 00626 Kotkan aikuislukio, 10128 Johtamisjärjestelmäkoulu,
  opettajapätevyyskoodit oa=Opettajan pedagogiset opinnot osana tutkintoa, ob=Perusopetuksessa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaiset opinnot osana tutkintoa, oe=Erityisopettajan opinnot osana tutkintoa, of = Peruskoulun ja lukion opinto-ohjaajan opinnot osana tutkintoa, og=Varhaiskasvatuksen tehtäviin ja esiopetukseen ammatillisia valmiuksia antavat opinnot (YO) osana tutkintoasekä Valviran pätevyyskoodit: rls=Rajatun lääkkeenmääräämisen erikoispätevyyden koulutus, rlo= Optikon lääkkeenmääräämisen edellyttämä lisäkoulutus ja rlh= Suuhygienistin lääkkeenmääräämisen edellyttämä lisäkoulutus
  Huom! Skeeman nimiavaruutta ei muutettu, joten versiopäivitykseksi riittää kopioida koodistot.xsd-tiedosto!
 • 29.10.2022 Päivitetty koodisto-skeema versioon 1.06.71 Lisätty 076 Työ- ja organisaatiopsykologian erikoistumiskoulutusmoduuli, 00625 Raksilan lukio
  Huom! Skeeman nimiavaruutta ei muutettu, joten versiopäivitykseksi riittää kopioida koodistot.xsd-tiedosto!
 • 03.10.2022 Päivitetty koodisto-skeema versioon 1.06.70 Lisätty 751303 = Dipl.ins., tietojohtaminen, 075 = Erikoissosiaalityöntekijän koulutus, Aikuissosiaalityö ja sosiaalinen kuntoutus, 03895 = Varatien koulu 03896 = Sääksmäen koulu
  Huom! Skeeman nimiavaruutta ei muutettu, joten versiopäivitykseksi riittää kopioida koodistot.xsd-tiedosto!
 • 19.08.2022 Päivitetty koodisto-skeema versioon 1.06.69 Lisätty 03894 Palokankaan koulu
  Huom! Skeeman nimiavaruutta ei muutettu, joten versiopäivitykseksi riittää kopioida koodistot.xsd-tiedosto!
 • 01.06.2022 Päivitetty koodisto-skeema versioon 1.06.68 Lisätty 742705 Fil. maist., farmaseuttiset tieteet ja 00624 Kuopion aikuislukio  
  Huom! Skeeman nimiavaruutta ei muutettu, joten versiopäivitykseksi riittää kopioida koodistot.xsd-tiedosto!
 • 28.01.2022 Päivitetty koodisto-skeema versioon 1.06.67  Lisätty 652901 Tietojärjestelmäsuunnittelija (AMK) / Systemvetare (YH) / Bachelor of Information Technology (UAS)
  Huom! Skeeman nimiavaruutta ei muutettu, joten versiopäivitykseksi riittää kopioida koodistot.xsd-tiedosto!
 • 01.12.2021 Päivitetty koodisto-skeema versioon 1.06.66  Lisätty opintosuorituksen luokitteluun uudet koodit 16 Suoritus on ruotsi toisena tai vieraana kielenä
  ja 17 Suoritus on muun kuin korkeakoulun kanssa tehtyyn yhteistyösopimukseen perustuvan opiskeluoikeuden perusteella suoritettu  ja
  koodille 14 koodin nimi muuttunut  Suoritus on suomi toisena tai vieraana kielenä. Liikkuvuuden luokitteluun lisätty uusi koodi b  Blended ja
  opiskeluoikeuden tyyppi koodistoon uusi koodi 20  Opiskeluyhteistyö muun kuin korkeakoulun kanssa.
  Huom! Skeeman nimiavaruutta ei muutettu, joten versiopäivitykseksi riittää kopioida koodistot.xsd-tiedosto!
 • 29.11.2021 Päivitetty koodisto-skeema versioon 1.06.65 Lisätty oppilaitoskoodi 51171 Savon Taito-käsityökoulu
  Huom! Skeeman nimiavaruutta ei muutettu, joten versiopäivitykseksi riittää kopioida koodistot.xsd-tiedosto!
 • 20.11.2021 Päivitetty koodisto-skeema versioon 1.06.64 Lisätty oppilaitoskoodi 10127 Kouvolan Ammattiopisto Oy
  Huom! Skeeman nimiavaruutta ei muutettu, joten versiopäivitykseksi riittää kopioida koodistot.xsd-tiedosto!
 • 06.11.2021 Päivitetty koodisto-skeema versioon 1.06.63 Lisätty erikoistumiskoulutuskoodit 073 VFX Artist - Specialisation Education, 074 Ikäosaamisen kehittäminen ja johtaminen yamk
  Huom! Skeeman nimiavaruutta ei muutettu, joten versiopäivitykseksi riittää kopioida koodistot.xsd-tiedosto!
 • 21.10.2021 Päivitetty koodisto-skeema versioon 1.06.62 Lisätty oppilaitoskoodi 00623 Lahden lukio Gaudia
  Huom! Skeeman nimiavaruutta ei muutettu, joten versiopäivitykseksi riittää kopioida koodistot.xsd-tiedosto!
 • 02.06.2021 Päivitetty koodisto-skeema versioon 1.06.61 Lisätty kolme uutta oppilaitosta: Kruunuvuorenrannan peruskoulu, Sääksjärven alakoulu ja Tuiskulan koulu
  Huom! Skeeman nimiavaruutta ei muutettu, joten versiopäivitykseksi riittää kopioida koodistot.xsd-tiedosto!
 • 14.05.2021 Päivitetty koodisto-skeema versioon 1.06.60 Lisätty Erikoistumiskoulutus koodi 072 Merialan erikoistumiskoulutus
  Huom! Skeeman nimiavaruutta ei muutettu, joten versiopäivitykseksi riittää kopioida koodistot.xsd-tiedosto!
 • 05.04.2021 Päivitetty koodisto-skeema versioon 1.06.59 Lisätty kaksi oppilaitoskoodia 03889 Taanilan koulu ja 03890 Keimolanmäen koulu
  Huom! Skeeman nimiavaruutta ei muutettu, joten versiopäivitykseksi riittää kopioida koodistot.xsd-tiedosto!
 • 19.02.2021 Päivitetty koodisto-skeema versioon 1.06.58 Lisätty kaksi oppilaitoskoodia 03887 Soljan lastentalo 0-2 lk ja 03888 Kanavan koulu
  Huom! Skeeman nimiavaruutta ei muutettu, joten versiopäivitykseksi riittää kopioida koodistot.xsd-tiedosto!
 • 27.01.2021 Päivitetty koodisto-skeema versioon 1.06.57 Lisätty tutkintokoodit 999909 Kansanopistojen vapaan sivistystyön koulutus oppivelvollisille,
  999910 Kotoutumiskoulutus oppivelvollisille ja 999911 Lukutaitokoulutus oppivelvollisille sekä organisaatiokoodi 00622 Rudolf Steinerskolan i Helsingfors
  Huom! Skeeman nimiavaruutta ei muutettu, joten versiopäivitykseksi riittää kopioida koodistot.xsd-tiedosto!
 • 15.01.2021 Päivitetty koodisto-skeema versioon 1.06.56 Lisätty tutkintokoodi 999908 Tutkintokoulutukseen valmentava koulutus
  Huom! Skeeman nimiavaruutta ei muutettu, joten versiopäivitykseksi riittää kopioida koodistot.xsd-tiedosto!
 • 13.01.2021 Päivitetty skeemat LukukausiIlmoittautumiset.xsd versioon 1.06.3, Opiskeluoikeudet.xsd versioon 1.06.2, tyypit.xsd versioon 1.06.2
  Uudet tiedot tietomallissa lukuvuosimaksujen summat ja opiskeluoikeuksien nimet.
  Maksetettava lukuvuosimaksun summa ja maksujen aikajakso opiskeluoikeudessa.
  Itse maksetettu lukuvuosimaksu ja mahdollisen apurahan summa lukukausittain ilmoittaumisessa.
  Opiskeluoikeuden nimi opiskeluoikeusjaksossa kieliversioituna.
  Huom! Skeeman nimiavaruutta ei muutettu, joten versiopäivitykseksi riittää kopioida uudet xsd-tiedostot GitHubista!
 • 21.12.2020 Päivitetty koodisto-skeema versioon 1.06.55 Lisätty erikoistumiskoulutuskoodi 071 Työkykykuntoutus ja kolme pätevyyskoodia
  pv =Pääaineena varhaiskasvatuksen tehtäviin ammatillisia valmiuksia antavat opinnot (YO).
  Hyväksyminen opintoihin 1.9.2019 jälkeen, opinnot tuottavat vain varhaisvatuksen opettajan kelpoisuuden.
  sv=Sivuaineena varhaiskasvatuksen tehtäviin ammatillisia valmiuksia antavat opinnot (YO).
  Opintoihin hyväksyminen 1.9.2019 jälkeen, opinnot tuottavat vain varhaiskasvatuksen opettajan kelpoisuuden.
  rv=Erilliset varhaiskasvatuksen opettajan tehtäviin ammatillisia valmiuksia antavat opinnot (YO).
  Hyväksyminen opintoihin 1.9.2019 jälkeen, opinnot tuottavat vain varhaisvatuksen opettajan kelpoisuuden.
  Huom! Skeeman nimiavaruutta ei muutettu, joten versiopäivitykseksi riittää kopioida koodistot.xsd-tiedosto!
 • 30.11.2020 Päivitetty koodisto-skeema versioon 1.06.54
  Lisätty erikoistumiskoulutuskoodi 070 Akuuttihoitotyön erikoistumiskoulutus
  Huom! Skeeman nimiavaruutta ei muutettu, joten versiopäivitykseksi riittää kopioida koodistot.xsd-tiedosto!
 • 17.11.2020 Päivitetty koodisto-skeema versioon 1.06.53
  Lisätty erikoistumiskoulutuskoodi 069 Kohtaaminen ja yhteisöllisyys oppilaitosyhteisön kehittämisessä
  Huom! Skeeman nimiavaruutta ei muutettu, joten versiopäivitykseksi riittää kopioida koodistot.xsd-tiedosto!
 • 13.11.2020 Päivitetty koodisto-skeema versioon 1.06.52
  Lisätty erikoistumiskoulutuskoodi 068 Varhaiskasvatuksen verkkokuraattori, tutkintokoodit 651303 Insinööri (AMK), robotiikka ja tekoäly ja 750204 Insinööri (ylempi AMK), kuljetustekniikka
  Huom! Skeeman nimiavaruutta ei muutettu, joten versiopäivitykseksi riittää kopioida koodistot.xsd-tiedosto!
 • 25.09.2020 Päivitetty koodisto-skeemaa versioon 1.06.51
  Lisätty erikoistumiskoulutuskoodi 067 Oppilaitoshyvinvoinnin erikoistumiskoulutus
  Huom! Skeeman nimiavaruutta ei muutettu, joten versiopäivitykseksi riittää kopioida koodistot.xsd-tiedosto!
 • 07.09.2020 Päivitetty koodisto-skeemaa versioon 1.06.50
  Lisätty oppilaitoskoodi: 00621 Vetelin lukio
  Huom! Skeeman nimiavaruutta ei muutettu, joten versiopäivitykseksi riittää kopioida koodistot.xsd-tiedosto!
 • 16.6.2020 Päivitetty koodisto-skeemaa versioon 1.06.49
  Lisätty oppilaitoskoodi: 03884 Kauhavan yhtenäiskoulu
  Huom! Skeeman nimiavaruutta ei muutettu, joten versiopäivitykseksi riittää kopioida koodistot.xsd-tiedosto!

 • 29.5.2020 Päivitetty koodisto-skeemaa versioon 1.06.48
  Lisätty oppilaitoskoodi: 03885 Kertunlaakson koulu
  Huom! Skeeman nimiavaruutta ei muutettu, joten versiopäivitykseksi riittää kopioida koodistot.xsd-tiedosto!
 • 2.4.2020 Päivitetty koodisto-skeemaa versioon 1.06.47
  Lisätty:
  erikoistumiskoulutuskoodi 066 Kulttuurinen moninaisuus varhaiskasvatuksessa sekä koulutuskoodit/tutkintokoodit:
  600039 Kasvun ja hyvinvoinnin edistäminen
  600040 Hyvinvoinnin ja toimintakyvyn edistäminen
  600041 Kotihoidossa toimiminen
  600042 Ikääntyneiden osallisuuden edistäminen
  600043 Toiminnalliset menetelmät hyvinvoinnin edistämisessä
  600044 Lapsen kasvun, hyvinvoinnin ja oppimisen edistäminen
  600045 Lapsen, nuoren ja perheen terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen
  600046 Sairaanhoitotyössä toimiminen
  Huom! Skeeman nimiavaruutta ei muutettu, joten versiopäivitykseksi riittää kopioida koodistot.xsd-tiedosto!
 • 13.03.2020 Päivitetty koodisto-skeemaa versioon 1.06.46
  Lisätty erikoistumiskoulutuskoodi 065 Monialainen osaaminen sosiaali- ja terveysalan digitalisaation kehittämisessä
  Huom! Skeeman nimiavaruutta ei muutettu, joten versiopäivitykseksi riittää kopioida koodistot.xsd-tiedosto!
 • 24.02.2020 Päivitetty koodisto-skeemaa versioon 1.06.45
  Lisätty 064 Kliinisen mielenterveyspsykologian erikoispsykologikoulutus
  Huom! Skeeman nimiavaruutta ei muutettu, joten versiopäivitykseksi riittää kopioida koodistot.xsd-tiedosto!
 • 31.01.2020 Päivitetty koodisto-skeemaa versioon 1.06.44
  Lisätty 623116 Hum. kand., pohjoismaiset kielet, 726116 Fil. maist., pohjoismaiset kielet
  Huom! Skeeman nimiavaruutta ei muutettu, joten versiopäivitykseksi riittää kopioida koodistot.xsd-tiedosto!
 • 24.01.2020 Päivitetty koodisto-skeemaa versioon 1.06.43
  Lisätty 623405 Hum. kand., logopedia, 726405 Fil. maist., logopedia,733111 Valtiot. maist., kaupunkitutkimus, 733409 Fil. maist., kaupunkitutkimus
  Huom! Skeeman nimiavaruutta ei muutettu, joten versiopäivitykseksi riittää kopioida koodistot.xsd-tiedosto!
 • 09.01.2020 Päivitetty koodisto-skeemaa versioon 1.06.42
  Uusi oppilaitosnumero: 03883, Metsäkaltevan koulu
  Huom! Skeeman nimiavaruutta ei muutettu, joten versiopäivitykseksi riittää kopioida koodistot.xsd-tiedosto!
 • 03.01.2020 Päivitetty koodisto-skeemaa versioon 1.06.41
  Uudet oppilaitosnrot: 10113 (Esbo arbetarinstitutet), 10124 (Lappfjärds folkhögskola)
  Huom! Skeeman nimiavaruutta ei muutettu, joten versiopäivitykseksi riittää kopioida koodistot.xsd-tiedosto!
 • 11.12.2019 Päivitetty koodisto-skeemaa versioon 1.06.40
  Uusi oppilaitosnro  :03881 (Uusi koulu)
  Huom! Skeeman nimiavaruutta ei muutettu, joten versiopäivitykseksi riittää kopioida koodistot.xsd-tiedosto!
 • 09.12.2019 Päivitetty koodisto-skeemaa versioon 1.06.39
  Uusi oppilaitosnro  :03882 (Merenojan yhtenäiskoulu)
  Huom! Skeeman nimiavaruutta ei muutettu, joten versiopäivitykseksi riittää kopioida koodistot.xsd-tiedosto!
 • 02.12.2019 Päivitetty koodisto-skeemaa versioon 1.06.38
  Uusi oppilaitosnro  :03880 (Vattuniemen ala-aste)
  Huom! Skeeman nimiavaruutta ei muutettu, joten versiopäivitykseksi riittää kopioida koodistot.xsd-tiedosto!

 • 29.11.2019 Päivitetty koodisto-skeemaa versioon 1.06.37
  Uudet oppilaitosnrot  :15132 (Resonaarin musiikkikoulu),15133 (Keravan kuvataidekoulu),15134 (Kauniaisten kuvataidekoulu),
  15135 (Keski-Pohjanmaan TAITO käsityökoulu),15136 (Käsityökoulu Robotti),15137 (Sirkus Taika-Aika),
  15138 (Pukinmäen sirkuskoulu),15139 (Riihimäen Nuorisoteatteri,15140 (Suomen Teatteriopisto),15141 (Tanssikoulu Vinha),15142 (Tanssistudio Jami)
  Huom! Skeeman nimiavaruutta ei muutettu, joten versiopäivitykseksi riittää kopioida koodistot.xsd-tiedosto!
 • 13.11.2019 Päivitetty koodisto-skeemaa versioon 1.06.36
  Uudet oppilaitosnrot  : 03870 (Päivölänlaakson koulu), 03872 (Rantakylän normaalikoulu), 03873 (Tulliportin normaalikoulu), 03874 (Aavarinteen koulu),
  03875 (Pohjoiskehän koulu), 03876 (Naulan peruskoulu), 10126 (LAB-ammattikorkeakoulu)
  Huom! Skeeman nimiavaruutta ei muutettu, joten versiopäivitykseksi riittää kopioida koodistot.xsd-tiedosto!

 • 04.10.2019 Päivitetty koodisto-skeemaa versioon 1.06.35
  Uusi oppilaitosnro 00620 (=Nurmijärven lukio)
  Huom! Skeeman nimiavaruutta ei muutettu, joten versiopäivitykseksi riittää kopioida koodistot.xsd-tiedosto!
 • 18.09.2019 Päivitetty koodisto-skeemaa versioon 1.06.34
  Uusi oppilaitosnro 03877 (=Jokilaakson koulu)
  Huom! Skeeman nimiavaruutta ei muutettu, joten versiopäivitykseksi riittää kopioida koodistot.xsd-tiedosto!
 • 29.08.2019 Päivitetty koodisto-skeemaa versioon 1.06.33
  Uusi erikoistumiskoulutuskoodi 063 (=Vaativan erityisen tuen erikoistumiskoulutus)
  Huom! Skeeman nimiavaruutta ei muutettu, joten versiopäivitykseksi riittää kopioida koodistot.xsd-tiedosto!
 • 16.08.2019 Päivitetty koodisto-skeemaa versioon 1.06.32
  Uusi oppilaitosnro 03871 (=Kivimiehen koulu)

  Huom! Skeeman nimiavaruutta ei muutettu, joten versiopäivitykseksi riittää kopioida koodistot.xsd-tiedosto!
 • 01.08.2019 Päivitetty koodisto-skeemaa versioon 1.06.31
  Uusi oppilaitosnro 03879 (=Kangasvuoren päiväkotikoulu)
  Huom! Skeeman nimiavaruutta ei muutettu, joten versiopäivitykseksi riittää kopioida koodistot.xsd-tiedosto!

 • 01.07.2019 Päivitetty koodisto-skeemaa versioon 1.06.30
  Uusi oppilaitosnro 03878 (=Savulahden päiväkotikoulu)
  Huom! Skeeman nimiavaruutta ei muutettu, joten versiopäivitykseksi riittää kopioida koodistot.xsd-tiedosto!
 • 29.05.2019 Päivitetty koodisto-skeemaa versioon 1.06.29
  Kaksi uutta koodia pätevyyskoodistoon
  vs: Tutkintoon sisältyy varhaiskasvatukseen ja sosiaalipedagogiikkaan suuntautuneet vähintään 60 opintopisteen laajuiset opinnot (AMK)
  vo: Erilliset varhaiskasvatuksen sosionomipätevyyteen tähtäävät opinnot (AMK) 60 op
  Huom! Skeeman nimiavaruutta ei muutettu, joten versiopäivitykseksi riittää kopioida koodistot.xsd-tiedosto!
 • 23.04.2019 Päivitetty koodisto-skeemaa versioon 1.06.28
  Uusi erikoistumiskoulutuskoodi 062 (=Uraohjauksen erikoistumiskoulutus)
  Huom! Skeeman nimiavaruutta ei muutettu, joten versiopäivitykseksi riittää kopioida koodistot.xsd-tiedosto!
 • 01.04.2019 Päivitetty koodisto-skeemaa versioon 1.06.27
  Uudet koodit Teatteripedagogi (AMK) 621502 ja Teatteripedagogi (ylempi AMK) 721502
  Huom! Skeeman nimiavaruutta ei muutettu, joten versiopäivitykseksi riittää kopioida koodistot.xsd-tiedosto!
 • 08.02.2019 Päivitetty koodisto-skeemaa versioon 1.06.26
  Uusi erikoistumiskoulutuskoodi 061 (=Aivoterveys erikoistumiskoulutus)
  Huom! Skeeman nimiavaruutta ei muutettu, joten versiopäivitykseksi riittää kopioida koodistot.xsd-tiedosto!
 • 25.1.2019 Päivitetty koodisto-skeemaa versioon 1.06.25
  Uusi erikoistumiskoulutuskoodi 060 (=Meriklusterin erikoistumiskoulutus)
  Huom! Skeeman nimiavaruutta ei muutettu, joten versiopäivitykseksi riittää kopioida koodistot.xsd-tiedosto!
 • 14.1.2019 Erikoistumiskoulutuskoodit 058 (=Julkisen taiteen taideasiantuntijan erikoistumiskoulutus) ja  059 (=Soveltavan ja osallistavan taiteen asiantuntijan erikoistumiskoulutus)
  Huom! Skeeman nimiavaruutta ei muutettu, joten versiopäivitykseksi riittää kopioida koodistot.xsd-tiedosto!
 • 12.12.2018 Päivitetty koodisto-skeemaa versioon 1.06.23
  Uusi erikoistumiskoulutuskoodi 057 (="Palliatiivisen hoidon asiantuntija")  ja oppilaitosnumeroita 00618 "Nettilukio", 00619 "Joensuun aikuislukio", 03869 "Taikatahdin koulu", 10125 "Careeria"
  Huom! Skeeman nimiavaruutta ei muutettu, joten versiopäivitykseksi riittää kopioida koodistot.xsd-tiedosto!
 • 03.12.2018 Päivitetty koodisto-skeemaa versioon 1.06.22
  Lisätty uusi organisaatio rooli koodi arvo: 5 (="Fuusioitunut myöntäjä")
  Sekä erikoistumiskoulutuskoodit  055 (=TOPSOS Sosiaalivakuutuksen huippuasiantuntijan erikoistumiskoulutus) ja 056 (=Asiakas- ja palveluohjauksen erikoistumiskoulutus)
  Huom! Skeeman nimiavaruutta ei muutettu, joten versiopäivitykseksi riittää kopioida koodistot.xsd-tiedosto!
 • 24.8.2018 Päivitetty koodisto-skeemaa versioon 1.06.21
  Lisätty oppaitoskoodeja, mm. uusi Tampereen Yliopisto 10122
  Huom! Skeeman nimiavaruutta ei muutettu, joten versiopäivitykseksi riittää kopioida koodistot.xsd-tiedosto!
 • 28.5.2018 Päivitetty koodisto-skeemaa versioon 1.06.20
  Lisätty: 750805 Insinööri (ylempi AMK), projekti- ja myyntijohtaminen
  sekä: 052 Median erikoistumiskoulutus: Digitaalisen datan hyödyntäminen mediassa ja journalismissa, 053 Urheilujournalismin erikoistumiskoulutus, 054 Uraohjauksen erikoistumiskoulutus koodit
  Huom! Skeeman nimiavaruutta ei muutettu, joten versiopäivitykseksi riittää kopioida koodistot.xsd-tiedosto!
 • 21.5.2018 Päivitetty koodistot-skeemaa versioon 1.06.19
  Lisätty puheterapeutti ja ravitsemusterapeutti pätevyyskoodistoon 
 • 21.3.2018 LukukausiIlmoittautumiset.xsd skeema päivitetty versioon 1.06.2 ja koodistot.xsd skeema versioon 1.06.18
  Lisätty lukuvuosimaksun tila tieto ja maksun tila koodit (maksamatta, maksettu) koodistoon.
  LukukausiIlmoittautumiset.xsd 1.06.2 vaatii toimiakseen parikseen vähintään koodistot.xsd 1.06.18 version, vanhemmat koodistot.xsd eivät sisällä maksuntila koodistoa.
  Molemmat skeemat (LukukausiIlmoittautumiset.xsd ja koodistot.xsd) tulee päivittää jotta voi tuoda lukuvuosimaksun tila tietoja.
  Sivulta poistettu linkki vanhaan 1.05. skeeman koodistot.xsd tiedostoon jota ei enään tule käyttää.
 • 14.2.2018 Päivitetty koodistot-skeemaa versioon 1.06.17
  Lisätty Opintosuorituksen luokitteluun arvot 12-15. 12 Suoritus on korkeakoulujen välisillä yhteistyösopimuksilla opiskelevan suorittama ja kirjattu varsinaisena suorituksena opiskelijan kotikorkeakoulussa, 13 Opintosuoritus on täydennyskoulutuksessa suoritettu, 14 Suoritus on suomi/ruotsi vieraana kielenä ja 15 Suoritus sisältää kotimaista harjoittelua
 • 05.12.2017 Päivitetty koodistot-skeema versioon 1.06.16
  Lisätty Erikoistumiskoulutuskoodi: 051 Monikulttuurisen varhaiskasvatuksen asiantuntija
  Huom! Skeeman nimiavaruutta ei muutettu, joten versiopäivitykseksi riittää kopioida koodistot.xsd-tiedosto!
 • 17.11.2017 Päivitetty koodistot-skeema versioon 1.06.15
  Lisätty Erikoistumiskoulutuskoodit: 047 Sairaanhoitajan vastaanottotoiminta, 048 Korjausrakentamisen erikoistumiskoulutus, 049 Etäratkaisut kuntoutumisen tukena, 050 Sosioemotionaalisten taitojen tukeminen varhaiskasvatuksessa
  Huom! Skeeman nimiavaruutta ei muutettu, joten versiopäivitykseksi riittää kopioida koodistot.xsd-tiedosto!
 • 13.10.2017 Päivitetty koodistot-skeemaa versioon 1.06.14. Lisätty 999907  Taiteen perusopetus
  Huom! Skeeman nimiavaruutta ei muutettu, joten versiopäivitykseksi riittää kopioida koodistot.xsd-tiedosto!
 • 20.9.2017 Päivitetty koodistot-skeemaa versioon 1.06.13. Lisätty 772601 Filosofian maisteri, transitionaalinen lääketiede ja 750506 Insinööri (ylempi AMK), materiaalitekniikka
  Erikoistumiskoulutuskoodit: 038 Biotalouden erikoistumiskoulutus, 039 Digitaalinen talousohjaus erikoistumiskoulutus, 040 Digitekijä Fast Track erikoistumiskoulutus, 041 Digitaalisen liiketoiminnan kehittäjä, 042 Oikeustulkkauksen erikoistumiskoulutus,
  043 Digitaalisen datan hyödyntäminen viestinnässä, mediassa ja journalismissa, 044 Kirjastoesimies muutoksen toteuttajana. 045 Mielenterveys- ja päihdetyön erikoistumiskoulutus,046 InfraPOMO-erikoistumiskoulutus + 525 kpl puuttuvaa "00"-päätteistä koulutuskoodia
  Huom! Skeeman nimiavaruutta ei muutettu, joten versiopäivitykseksi riittää kopioida koodistot.xsd-tiedosto!
 • 14.9.2017 Päivitetty koodistot-skeemaa versioon 1.06.12. Lisätty kolme tutkintokoodia 726400 Filosofian maisteri, filosofian kandidaatti, kirjallisuuden, kulttuurien ja kielentutkimus, 742100 Filosofian maisteri, filosofian kandidaatti, matematiikka ja tilastotiede ja 742700 Filosofian maisteri, filosofian kandidaatti, biologia, biotieteet ja ympäristötiede
 • 25.8.2017  Päivitetty koodistot-skeemaa versioon 1.06.11. Lisätty pätevyyskoodistoon koodi: va  "erilliset varhaiskasvatuksen tehtäviin ammatillisia valmiuksia antavat opinnot (YO)"
  ja tutkintokoodistoon koodi 631000 "Tradenomi, liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto"
 • 13.6.2017  Päivitetty koodistot-skeemaa versioon 1.06.10
  Lisätty organisaatio Schildtin lukio koodi 10115
 • 28.04.2017 Päivitetty koodistot-skeema versioon 1.06.9
  Huom! Skeeman nimiavaruutta ei muutettu, joten versiopäivitykseksi riittää kopioida koodistot.xsd-tiedosto!
  Lisätty uusi tutkintonimike koodistoon "750804 Insinööri (ylempi AMK), energia- ja ympäristötekniikka"
 • 19.12.2016 koodistot.xsd 1.06.8 Uusia erikoistumiskoulutuskoodeja: 024 Musiikin managerointi, 025 Yhteisömuusikko, 026 Kunta- ja alueyhteisöjen palveluosaamisen erikoistumiskoulutus, 027 Syöpäpotilaan moniammatillinen hoitoketju, 028 Moniammatillinen kotikuntoutus, 029 Datakeskuksen kiinteistöasiantuntija, 030 Digiope erikoistumiskoulutus - Ammatillinen opettaja oppimisympäristöjen pedagogisena kehittäjänä, 031 Koulutusviennin erikoistumiskoulutus, 032 Lastensuojelutyön erikoistumiskoulutus, 033 Monikulttuurisuuden asiantuntijan erikoistumiskoulutus, 034 Sosiaali- ja terveysalan palveluiden kehittäjä, 035 Monikulttuurisuuden asiantuntijan erikoistumiskoulutus, 036 Oikeuspsykologian erikoistumiskoulutus, 037 Liikuntakiinteistöasiantuntija 
 • 29.11.2016 koodistot.xsd 1.06.7 lisätty skeemaan "ege -Erikoislääkäri geriatria"
 • 16.11.2016 koodistot.xsd 1.06.6. Uusi oppilaitoskoodi 10118 Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu ("XAMK") ja  lisätty pätevyyskoodit hte 'Hoitotason ensihoito 30 op' ja pte 'Psykoterapeutti'
 • 13.9.2016 Uusia erikoistumiskoulutuskoodeja lisätty koodistot.xsd 1.06.3: 018 Hygieniahoitajan erikoistumiskoulutus, 019 Kyberturvallisuus, 020 Teatteri-ilmaisun erikoistumiskoulutus,
  021 Huomisen matkailukohde: MARATA-alan ennakoinnin ja kehittämisen erikoistumiskoulutus, 022 Monikulttuurisuus opetustyössä, 023 Minimalismi mukautuvassa suunnittelussa
 • 2.6.2016 Oma latauslinkki 1.05. skeeman koodistot.xsd vanhan skeeman koodistoille
 • 10.5.2016 Päivitetty XML-tiedonsiirtoskeemat versioon 1.06
 • 9.5.2016 Päivitetty koodistot-skeema (versiossa 1.06.2)
  • Lisätty Työterveyshuollon asiantuntija, lääkäri ja terveydenhoitaja pätevyyskoodit
  • Lisätty Musiikki pätevyyskoodi.
 • 31.3.2016 Päivitetty koodistot-skeema (versiossa 1.05.20)
  • Huom! Skeeman nimiavaruutta ei muutettu, joten versiopäivitykseksi riittää kopioida koodistot.xsd-tiedosto!
  • Lisätty tutkintokoodeja 681503 Poliisin peruskoulutus (AMK) ja 781501 Poliisin päällystökoulutus (Ylempi AMK)
  • Lisätty Valvira Erikoislääkäri ja -hammaslääkäri pätevyyskoodeja

...