Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Tämän kansion alle kerätään korkeakoulujen tueksi korkeakouluissa tai yhdessä korkeakoulujen, CSC:n ja OKM:n kesken tehtyjä yleisiä linjauksia sekä keskeisimpiä tietovarannon tietoja koskevia ohjeistuksia.

Alasivut

Children Display