Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Korkeakoulujen tuottamien opettajatietojen keräämisessä on siirrytty vuoden 2014 tiedoista lähtien vaiheittain tietojen keräämiseen VIRTA-opintotietopalvelusta. Vuodesta 2015 lähtien VIRTA-opintotietopalvelusta on kerätty tiedot sekä yleistä opettajan pätevyyttä koskevat tiedot että opetettavia aineita koskevat pätevyystiedotopettajaopinnoista että opetettavien aineiden opinnoista. Tavoitteena on, että opettajankoulutuksen valtakunnallisen ohjauksen ja koulutustarpeiden ennakoinnin edellyttämät tiedot voidaan korkeakoulujen osalta kerätä kokonaisuudessaan VIRTA-opintotietopalvelusta. Pätevyystiedolla tarkoitetaan korkeakoulun ulkopuolisen valvomaa ja rekisteröimää pätevyyttä. Tiedonkeruun ajankohdasta sovitaan vuosittain OKM:n ja korkeakoulujen kesken. 

...

Tiedot poimitaan VIRTA-opintotietopalvelusta vuosittain touko-kesäkuun alussavaihteessa.

Raportti Vipusessa (tulossa)Opettajakelpoisuudet Ekstra-Vipusessa: https://extra.vipunen.fi/opintotiedot/Sivut/Opintosuoritukset.aspx

Ohjeita opettajankelpoisuustietojen merkitsemiseen

...