Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Tutkimushanke
Korkeakoulu
Määräaika tutkimuslupa-päätöksen myöntämiselle

27.1.2023

Aalto-yliopistox
Arcada yrkeshögskolan
Centria amk
Diakonia-amkx
Haaga-Helia amk
Hanken
Helsingin yliopistox
Humanistinen amkx
Hämeen amk
Itä-Suomen yliopistox
Jyväskylän amkx
Jyväskylän yliopisto
Kaakkois-Suomen amkx
Kajaanin amkx
Karelia-amkx
LAB-ammattikorkeakoulux
Lapin amkx
Lapin yliopistox
LUT-yliopisto (ent. Lappeenrannan teknillinen yo)x
Laurea-amkx

Maanpuolustuskorkeakoulu 

(ei FIONAssa)


Metropolia-amk
Novia yrkeshögskolan
Oulun amkx
Oulun yliopisto
Polamk
Satakunnan amk
Savonia-amk
Seinäjoen amkx
Taideyliopistox
TAMKx
Tampereen yliopisto
Turun amkx
Turun yliopistox
Vaasan amkx
Vaasan yliopistox
Åbo Akademi

...