Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Tutkimushanke
Korkeakoulu
Määräaika tutkimuslupa-päätöksen myöntämiselle

27.1.2023

Aalto-yliopistox
Arcada yrkeshögskolan
Centria amk
Diakonia-amkx
Haaga-Helia amkLupa toimitettu Tilastokeskukseen.
Hanken
Helsingin yliopistox
Humanistinen amkx
Hämeen amk
Itä-Suomen yliopistox
Jyväskylän amkx
Jyväskylän yliopistox
Kaakkois-Suomen amkx
Kajaanin amkx
Karelia-amkx
LAB-ammattikorkeakoulux
Lapin amkx
Lapin yliopistox
LUT-yliopisto (ent. Lappeenrannan teknillinen yo)x
Laurea-amkx

Maanpuolustuskorkeakoulu 

(ei FIONAssa)


Metropolia-amkLupa toimitettu Tilastokeskukseen.
Novia yrkeshögskolanx
Oulun amkx
Oulun yliopisto
PolamkLupa toimitettu Tilastokeskukseen.
Satakunnan amkLupa toimitettu Tilastokeskukseen.
Savonia-amk
Seinäjoen amkx
Taideyliopistox
TAMKx
Tampereen yliopistoLupa toimitettu Tilastokeskukseen.
Turun amkx
Turun yliopistox
Vaasan amkx
Vaasan yliopistox
Åbo Akademix

...