Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

Sivun sisältö täydentyy

 • OPiskeluoikeuden tilakoodien käyttö (2019_02_07_Asiantuntijaryhmän kokous)
  • poimi koodistosivulta tiedot
 • Sektorikohtaisuus, kaksiportaisuus
 • Virran kannalta tärkeää perustaa uusi opiskeluoikeus, kun tyyppi muuttuu. Eli luotava uusi opiskeluoikeus
 • Siirto-opiskelun ohjeet
 • KirjoihintuloajankohtaTable of Contents

Opiskeluoikeuden tilakoodien käyttö

...

 • Kun korkeakoulu Y tekee yhteistyötä korkeakoulu X:n kanssa ja X on se korkeakoulu, joka varsinaisesti valitsee opiskelijat (opiskeluoikeus syntyy ensisijaisesti korkeakoulussa X), niin korkeakoulu Y, joka toteuttaa osan ko. koulutukseen opintojaksoista antaa myös näille samoille opiskelijoille erikoistumiskoulutuksen opiskeluoikeuden, mutta tuo opiskeluoikeudessa organisaatioroolilla 3 tiedon siitä, että korkeakoulu X "omistaa" nuo opiskelijat
 • Opintosuoritusten kirjaamisessa periaate on, että suoritus kirjataan siinä korkeakoulussa, jossa se suoritetaan
 • VIRTAan tulee tuoda myös OPH:n antama erikoistumiskoulutuksen koodi. Useat korkeakoulut voivat tuoda saman koodin.
 • Erikoistumiskoulutusten julkinen luettelo (YO)
 • Erikoistumiskoulutusten julkinen luettelo (AMK)


Sivulle tulossa mm. seuraavaa ohjeistusta:

 • Sektorikohtaisuus, kaksiportaisuus
 • Virran kannalta tärkeää perustaa uusi opiskeluoikeus, kun tyyppi muuttuu. Eli luotava uusi opiskeluoikeus
 • Siirto-opiskelun ohjeet
 • Kirjoihintuloajankohta