Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
  • Mitä tietoja vähintään tulisi tuoda opiskelijatietoihin liittyen (nyt löytyy "orpoja"). Voi tuoda teknisesti, mutta niistä ei ole hyötyä. Viedään yh-kokoukseen.
  • ainoa pakollinen tieto on opiskelija-avain, tulee mukaan opintopistekeruuseen
  • rajapinnan kautta hetu tai oppija-id
  • Yksilöivät tunnisteet tietovarannossa
  • Ulkomaalaisten opiskelijoiden hetut

Ulkomaalaisten opiskelijoiden henkilötunnukset (OKM:n kirje OKM/11/592/2015)

...