Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Verkkosisältö ei ole vielä kaikilta osin vaatimusten mukainen.

Joopas-palvelun elinkaari päättyy 31.3.2022. Joopas-palvelun teknisen iän ja palvelun elinkaaren takia seuraavien ominaisuuksien korjaaminen saavutettavaksi on katsottu olevan kohtuuton rasite tässä vaiheessa. Mikäli käytön yhteydessä myöhemmin ilmenee tarpeita asian suhteen, kokonaisuutta voidaan harkita uudelleen. Palvelua käyttävät korkeakoulut huolehtivat tahoillaan, että apua tarvitsevalle käyttäjälle on saatavilla tukea Joo-hakemuksen tekemiseksi.

JOOPAS-ilmoittautumispalvelu:

...

  • Alapalkin harmaa teksti ei vastaa kontrastivaatimuksia (1.4.3)
  • Otsikkotasojen käytössä on puutteita (1.3.1)
  • Linkit erottuvat leipätekstistä vain värin perusteella (1.4.1, 3.2.4)
  • Sivun rakennetta ei ole merkitty maamerkein (1.3.1)
  • Sivun käyttäminen näppäimistöllä on erittäin hankalaa automaattisesti avautuvan hakutoiminnon vuoksi (2.1.1)
  • Koodin laadussa on puutteita (4.1.1)

Puutteet pyritään ratkaisemaan vuoden 2020 aikana.


Tämän saavutettavuusselosteen laatiminen

...

Selostetta tarkistettiin viimeksi 1121.94.20202021.

Palaute ja yhteystiedot

Huomasitko saavutettavuuspuutteen? Ilmoita siitä meille ja teemme kaikkemme ongelman korjaamiseksi! Voit ottaa yhteyttä sähköpostilla osoitteeseen jooadmin(at)postit.csc.fi.

...