Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Section


Column
width50%


Tip
titleHyödynnä tietoja tietojärjestelmässä tai palvelussa

VIRTA-julkaisutietopalvelun sisältämiä julkaisutietoja voidaan hyödyntää erilaisissa tutkijoille suunnatuissa palveluissa ja prosesseissa. Tiedot voidaan siirtää esimerkiksi tutkimusrahoittajien palveluihin, julkaisuarkistoihin, tutkimusaineistopalveluihin tai muihin tutkijoiden käyttämiin palveluihin, jolloin tutkijan ei tarvitse syöttää niitä käsin.

VIRTA-julkaisutietopalvelun tietosisältö on hyödynnettävissä missä tahansa järjestelmässä kahden lukurajapinnan kautta:

Tiedustelut rajapintojen käyttöoikeuksista: virta-julkaisutietopalvelu@csc.fi


Tip
titleSelaile julkaisutietoja

VIRTA-julkaisutietopalvelun tietoja voi vapaasti selata JUULI-julkaisutietoportaalissa.


Tip
titleVuositasoiset Excel-tiedostot

Yksityiskohtaisempia analyyseja varten on saatavilla vuositasoiset Excel-tiedostot.

  • Tiedostot päivitetään Uusi tiedosto lisätään vuosittain huhti-toukokuussa
  • Jufo-tasoja ei lisätä vielä huhtikuussa, vaan päivitetään vasta kesäkuun päivityksessäColumn
width50%


Tip
titleOKM:n julkaisutiedonkeruu

OKM:n vuosittainen julkaisutiedonkeruu korkeakouluilta sekä muilta tutkimusorganisaatioilta toteutetaan jatkossa kokonaisuudessaan VIRTA-julkaisutietopalvelun kautta. OKM käyttää tietoja mm. korkeakoulujen ohjauksessa (rahoitusmalli, tunnuslukutavoitteet, OKM:n palaute), OKM:n raportoinnissa ulospäin ja horisontaalisessa yhteistyössä muiden hallinnonalojen kanssa sekä suomalaisen korkeakoululaitoksen tilan kuvaamisessa.

Tilastotiedot OKM:n tiedonkeruuseen raportoiduista julkaisuista julkaistaan vuosittain Opetushallinnon tilastopalvelu Vipusessa.


Tip
titleJulkaisufoorumi
VIRTA-julkaisutietopalveluun raportoiduille vertaisarvioiduille julkaisuille määritetään palvelussa Julkaisufoorumi-luokitus, jonka perusteella esimerkiksi korkeakoulujen julkaisuille lasketaan julkaisupisteet rahoitusmallia varten. VIRTA-julkaisutietopalvelu on kytketty Julkaisufooruminv julkaisukanavatietokantaan, joka sisältää kaikkien Julkaisufoorumin arvioimien lehtien, sarjojen ja kustantajien tiedot....