Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Hakeutujan palvelu (hakulomake) ja virkailijan palvelu (hakemusten käsittely)

 Palvelukortti

Palvelun nimi

Hakulomake ja hakemusten käsittely (haku-app)

Palvelun kuvaus

Hakulomakkeen avulla hakija hakee joko ennalta valittuihin tai lomakkeella valitsemiin hakukohteisiin tai koulutuksiin.

Hakemusten käsittelyssä virkailija voi etsiä kantaan tallennettuja hakemuksia erilaisten hakukriteerien avulla  ja tehdä merkintöjä hakemuksiin.

Toiminnallisuudet

Hakulomake koostuu seitsemästä vaiheesta, joissa kysytään hakeutumiseen liittyviä asioita.Hakulomakkeen lähettämisen ja tallentamisen jälkeen hakijasta muodostuu henkilö henkilöpalveluumme ja hän saa vahvistussähköpostin lomakkeen lähettämisestä.

Hakemuksen käsittelyssä hakukriteereinä ovat esimerkiksi nimi, syntymäaika, tila ja hakukohde. Hakemustiedot saadaan exceliin hakukohdekohtaisesti.


Palvelun kohderyhmä
KäyttöohjeetVirkailijan palvelun käyttöohjeet #hakemusten käsittely. Hakulomakkeesta tehty oppijoille ja virkailijoille käyttöohjevideot: https://www.youtube.com/user/Opintopolku/videos
Prosessikuvaukset

OKMn QPR-portaali -> Valitse malli -> X.Kokonaisarkkitehtuurimallit -> Prosessikuvaukset_Oppija -> Kokonaisprosessi_ylläpito_korkeakoulut

OKMn QPR-portaali -> Valitse malli -> X.Kokonaisarkkitehtuurimallit -> Prosessikuvaukset_Oppija -> Kokonaisprosessi_ylläpito_toinen aste

TietomalliOKMn QPR-portaali -> Valitse malli -> 1.Koulutus_Tiede_Kulttuuri -> Koulutus ja tutkimus -> Koulutus -> Koulutuksen yhteiset arkkitehtuurit -> TOR ja Hakeutujan palvelut-kohdearkkitehtuuri -> Käsitemalli -> Tietomalli Palvelun tyyppi
Tekninen dokumentaatio

https://github.com/opetushallitus/haku

Rajapinnat (swagger)

Virkailija: https://virkailija.opintopolku.fi/haku-app/swagger/index.html
Oppija: https://opintopolku.fi/haku-app/swagger/index.html

Tietokantakuvaukset

https://github.com/Opetushallitus/haku/tree/master/hakemus-api/src/main/java/fi/vm/sade/haku/oppija/hakemus/domain

Versioitu lähdekoodihttps://github.com/opetushallitus/haku
Kehitysnäkymä

Ei tulevaa kehitystä. Poistuva palvelu.

Riippuvuudet

Ulkoiset rajapintariippuvuudet:

  • ODW (Opetushallituksen raportointitietovaranto)
  • Integraatioita oppilaitosten järjestelmiin.
Keskeiset teknologiat
  • Java
  • JSP
  • MongoDB
Linkit palveluun

Hyväksymistestausympäristö (QA):

Hakulomake:https://testiopintopolku.fi/haku-app/lomake/
Hakemusten käsittely:https://virkailija.testiopintopolku.fi/haku-app/virkailija/hakemus


Tuotantoympäristö:
Hakulomake: https://opintopolku.fi/haku-app/lomake/
Hakemusten käsittely: https://virkailija.opintopolku.fi/haku-app/virkailija/hakemus
LisensiointiOpetushallituksen käyttämä EUPL-lisenssi
YhteyshenkilöMarcus Caselius (marcus.caselius@oph.fi)

...