Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

 Palvelukortti

Palvelun nimi

Opintopolku.fi ja Oppija-raamit

Palvelun kuvaus

Opintopolku.fi -palvelu tuottaa yleistä koulutustietoa jatkuvan oppimisen tueksi. Opintopolku.fi on saatavilla kolmella eri kieliversiolla (studieinfo.fi ja studyinfo.fi). Kotimaisilla kielillä olevat versiot ovat identtiset, englanninkielinen käyttöliittymä on suppeampi. Opintopolku.fi tietosisältöjä ylläpidetään wordpress -julkaisujärjestelmässä.


Toiminnallisuudet

Käyttäjä voi etsiä koulutukseen ja oman jatkuvan oppimiseen liittyvää koulutustietoa.

Tietoa on saatavilla:

  • eri koulutussektoreista ja niiden ominaispiirteistä
  • eri hakutavoista
  • yhteishakujen käytännöistä ja valintaperusteista
  • tukea oikean koulutusalan etsimiseen tarinoiden ja videoiden avulla
  • ohjaustahoille ohjauksen tueksi


Palvelun kohderyhmä
Käyttöohjeethttps://opintopolku.fi/
ProsessikuvauksetOKMn QPR-portaali -> Valitse malli -> X.Kokonaisarkkitehtuurimallit -> Prosessikuvaukset_Oppija -> Kokonaisprosessi_ylläpito_korkeakoulut
OKMn QPR-portaali -> Valitse malli -> X.Kokonaisarkkitehtuurimallit -> Prosessikuvaukset_Oppija
TietomalliOKMn QPR-portaali -> Valitse malli -> 1.Koulutus_Tiede_Kulttuuri -> Koulutus ja tutkimus -> Koulutus -> Koulutuksen yhteiset arkkitehtuurit -> TOR ja Hakeutujan palvelut-kohdearkkitehtuuri -> Käsitemalli / Tietomalli -> Hakeutuminen ja valinnat
Palvelun tyyppiHakeutujan palvelu
Tekninen dokumentaatio

https://github.com/Opetushallitus/omatsivut/blob/master/README.md

https://github.com/Opetushallitus/oma-opintopolku/blob/master/README.md

Rajapinnat (swagger)

Poistettu käytöstä

TietokantakuvauksetEi omaa tietokantaa
Versioitu lähdekoodi

https://github.com/Opetushallitus/omatsivut

https://github.com/Opetushallitus/oma-opintopolku

Kehitysnäkymä

Palvelua ollaan uudistamassa Koulutusinformaation, koulutustarjonnan ja Opintopolku.fi -uudistus (KTO-uudistus) -projektissa

Riippuvuudet
Keskeiset teknologiat
Linkit palveluun

Hyväksymistestausympäristö (QA): https://testiopintopolku.fi/ 

Tuotanto: https://opintopolku.fi

Lisensiointihttps://confluence.csc.fi/display/OPHPALV/Lisensiointi
YhteyshenkilöAnnika Grönholm (annika.gronholm@oph.fi)

...