Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Palvelukortti 2.0

Palvelun nimi


Viestintäpalvelu

Palvelun kuvaus

Palvelun avulla voidaan muodostaa ja lähettää hyväksymis- ja jälkiohjauskirjeitä yhteishaussa hakeneilla ja eri palveluissa sähköposteja Opintopolun oppijoille ja virkalijoille.

  • Kirjepohjien muodostus
  • Sähköpostiviestipohjien muodostus
  • Sähköpostin lähetys
  • Pdf-kirjeiden lähetys Ipost-palvelun kautta
  • Lähetettyjen kirjeiden ja sähköpostien raporttien katselu

Palvelun havainnollinen yleiskuvaus on mallinnettu kerrosarkkitehtuuriin...

Palvelun tyyppi

Itsekehitetty

Palvelun kohderyhmäKansalaiset ja virkailijat

Sisältää henkilötietoja

Kyllä

https://opintopolku.fi/konfo/fi/sivu/tietosuojaselosteet-ja-evasteet

Linkit palveluun

-

Käyttöohjeet-
Palvelun elinkaaren tilaKäytössä/Poistumassa
Liiketoiminnallinen palveluOpintopolku/Oppijan verkkopalvelukokonaisuus
Vastuut ja yhteystiedot
Palveluvastaava
Pääkäyttäjät-
Palvelun omistajaOpetushallitus/Oppijan palvelut
Yhteystiedotristo.hanhinen@oph.fi 
Palvelukortti tarkastettu1722.14.2022
Syventävät tiedot (vain itsekehitetyistä)
Keskeiset teknologiat 

https://github.com/Opetushallitus/viestintapalvelu

Tekninen dokumentaatio     

Ei ajantasalla olevaa dokumentaatiota

https://github.com/Opetushallitus/viestintapalvelu

Rajapinnat 

Viestintä: https://virkailija.testiopintopolku.fi/viestintapalvelu-service/swagger/index.html (Api ja swagger dokumentaatio nähtävillä tällä hetkellä vain sisäverkon kautta.)

Viestintä / Ryhmäsähköposti: https://virkailija.testiopintopolku.fi/ryhmasahkoposti-service/swagger/index.html

Riippuvuudet muihin palveluihin

Useita

https://github.com/Opetushallitus/viestintapalvelu

Tietokantakuvaukset  

Tietokantakuvaukset generoituvat automaattisesti (SQL Fairy) CI-palvelimella master branch buildin yhteydessä.

https://db-documentation.testiopintopolku.fi/viestinta/public/index.html

https://db-documentation.testiopintopolku.fi/viestinta/kirjeet/index.html

Kehitysnäkymä

Ylläpidossa (Poistuva palvelu, ei korvaavaa vielä)

LisensiointiOpetushallituksen käyttämä EUPL-lisenssi
Tietoturva ja saavutettavuusTietoturvatestaus (ei avoin)

...